Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77453

Hankkeen nimi: METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRTOJEN JALOSTUS ARVOTUOTTEIKSI, PILOT-LAITOS

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.5.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INNOMOST OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2793780-5

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Puhelinnumero: +358503409978

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.innomost.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Selkälä Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.selkala(at)innomost.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503409978

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innomost Oy rakentaa Kokkolaan Pilot-laitoksen, jossa on tarkoitus valmistaa metsäteollisuuden sivuvirroista kosmetiikkateollisuuden raaka-aineita ja myöhemmin tuotteita muille teollisille sovellusalueille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 499 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 499 560

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 499 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 499 560

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiakatu 7

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asiakkaiden tuotteet soveltuvat molemmille sukupuolille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakkaiden tuotteet soveltuvat molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Loppukuluttajatuotteet tulevat käytettäväksi sekä naisille, että miehille. Emme itse tee kuluttajatuotteita ja asiakkaamme päättävät mille kuluttajasegmentille tuotteensa kohdistavat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Olemassa olevan metsäteollisuuden sivuvirran jalostus. Tällä hetkellä raaka-aine poltetaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Käytetään mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita investointiin liittyvässä alihankinnassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Pyritään käyttämään mahdollisimman lähellä tuotettua metsäteollisuuden sivuvirtaa raaka-aineena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Pilot-laitos luo Kokkolaan uusia työpaikkoja ja lisää vientiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koivukuoren käsittelyn pilottilaitos rakennettiin Kokkolan suurteollisuusalueelle. Laitoksella voidaan käsitellä jopa 1000 tonnia koivukuorta vuosittain. Tuotteina saadaan koivukuorijauheita ja koivukuoriuutteita jalostettuna kosmetiikkateollisuuden raaka-aineiksi.