Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77461

Hankkeen nimi: Kierrätyksen kehittämisellä uuteen liiketoimintaan kumiteollisuudessa.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.3.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OT-KUMI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0720557-8

Jakeluosoite: Lieksentie 8

Puhelinnumero: +35850-4860223

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

WWW-osoite: www.ot-kumi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mäkiniemi Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektivastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.makiniemi(at)ot-kumi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35850-4860223

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa on tavoitteena kehittää uutta liiketoimintaa sekä täydentää yrityksen tuoteportfoliota panostamalla tuotannon materiaalin kierrätykseen ja sen entistä optimoidumpaan hyödyntämiseen sekä laadunhallintaan. Hukkamateriaali vaatii tällä hetkellä resursseja tuotannossa käsittelyn osalta, ylimääräistä kuljetusta sekä hävittämiseen kuluvaa energiaa. Uusilla prosesseilla pystytään käyttämään tämä hyödyntämätön materiaali ja resurssit asiakkaiden entistä parempaa palvelemiseen uusina tuotteina. Samalla mahdollistetaan uusien kansainvälisten markkinoiden avaaminen. Myös yrityksen tuotannon materiaalinkierto yksinkertaistuu ja toimet vähentävät sekä suoraa että välillistä hiilijalanjälkeä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 630

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 429

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 147 630

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 429

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lieksentie 8

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: II

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
Tavoitteena on yrityksen kumi- ja muovimateriaalin 100% hyötykäyttö ilman hävikkiä. Materiaalin kierrätys vähentää myös materiaalitoimittajan materiaalin valmistamiseen kuluttamaa energiaa merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 8
Kumimateriaalin polttaminen voidaan lopettaa, jolloin hiilidioksidipäätöstöt poistuvat tältä osin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 4
Kumi- ja muovimateriaalin polttaminen voidaan lopettaa, jolloin hiilidioksidipäätöstöt poistuvat tältä osin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 2
Kumia ja muovia ei päädy jätteeseen vaan kaikki voidaan hyötykäyttää. Mikromuovin kulkeutuminen ympäristöön vähenee oleellisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tavoitteena on yrityksen kumi- ja muovimateriaalin 100% hyötykäyttö ilman hävikkiä. Materiaalin kierrätys vähentää myös materiaalitoimittajan materiaalin valmistamiseen kuluttamaa energiaa merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Suoria ja välillisiä työllistämisvaikutuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Hävikkimateriaalin kuljettaminen poltettavaksi voidaan lopettaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Uusien työmenetelmien ergonomia paranee ja kuormittavuus pienenee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 5
Ympäristön kuormittumisen väheneminen hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-