Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77534

Hankkeen nimi: Safetycon360

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.3.2021 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAFETYCON OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3153724-9

Jakeluosoite: Selännekatu 15

Puhelinnumero: +358503769684

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.safetycon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Valkonen Iivari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: iivari.valkonen(at)safetycon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503769684

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtuaalitodellisuuteen perustuvan oppimisympäristön kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 51 190

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 408

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 51 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 408

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Selännekatu 15

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty ja todettu, ettei sukupuolinäkökulma ole hankkeen toteutuksen kannalta oleellinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolella ei ole merkitystä hankkeen tavoitteita tai tuloksia ajatellen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo otetaan huomioon, mutta sillä ei ole merkitystä hankkeen toteutuksen kannalta eikä se ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Koulutamme mm.ympäristöturvallisuutta ja kiertotaloutta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Etäkoulutuksia edistävä hankkeemme vähentää matkustamista
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Kehitämme koulutuksillamme ympäristötietoutta ja vähennämme matkustamista, koulutamme mm. kemikaaliturvallisuutta ja toimintaa pohjavesialueilla
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Koulutamme virtuaalioppimisympäristössä mm. kiertotaloutta ja ympäristöturvallisuutta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitämme uutta konseptia kiertotalouden "tuote palveluna" liiketoimintamallin mukaisesti tarjotessamme kokonaisvaltaista räätälöityä koulutusratkaisua suunnittelusta VR-lasien ylläpitosopimukseen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Arvoihimme kuuluu tasa-arvoisuuden edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Koulutamme ympäristöturvallisuutta, toimintaa pohjavesialueella ja kemikaaliturvallisuutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-