Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77665

Hankkeen nimi: Business Servicess Global

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TECINSPIRE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2805770-3

Jakeluosoite: Teknologiantie 18

Puhelinnumero: +358505479571

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://www.tecinspire.com/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kivioja Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.kivioja(at)tecinspire.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505479571

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Business Servicess Global -Palvelu tuo alueelliset yrityspalvelut helposti löydettäviksi ja tukee yritysten liiketoimintaa. Yritykset ja julkiset toimijat voivat lisätä tarjontansa palveluun ja saavat analytiikka omien palveluidensa hausta ja käytöstä. Alustan avulla yritykset löytävät tarvitsemansa palvelut helposti ja nopeasti. Alustaa tarjotaan ja myydään kuntatasolla isoimmille kaupungeille Suomessa ja globaalisti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 33 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 31 609

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 33 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 31 609

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiantie 18

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
BSG-palvelu edistää sukupuolten tasa-arvoa, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
BSG-palvelu edistää sukupuolten tasa-arvoa, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
BSG-palvelu edistää sukupuolten tasa-arvoa, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
BSG-palvelu vähentää liikkumista ja energian käyttöä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti ja kustannustehokkaasti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
BSG-palvelu vähentää liikkumista ja hiildioksisidipäästöjä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti ja kustannustehokkaasti ilman liikkumista yritysten luokse tai alueellisiin yritysneuvontapisteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
BSG-palvelu vähentää liikkumista ja hiildioksisidipäästöjä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti ja kustannustehokkaasti ilman liikkumista yritysten luokse tai alueellisiin yritysneuvontapisteisiin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
BSG-palvelu vähentää liikkumista ja hiildioksisidipäästöjä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti ja kustannustehokkaasti ilman liikkumista yritysten luokse tai alueellisiin yritysneuvontapisteisiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
BSG-palvelu vähentää esitemateriaalien käyttöä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
BSG-palvelun palvelimella käytetään kustannustehokkaita energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Paikalliset yrityspalvelut löytyvät helposti palvelusta ja kasvattaa alueen liiketoimintaedellytyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Paikalliset yrityspalvelut löytyvät helposti palvelusta ja kasvattaa alueen liiketoimintaedellytyksiä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
BSG-palvelu vähentää liikkumista ja hiildioksisidipäästöjä, sillä yritysten tarvitsemat palvelut löytyvät siitä helposti ja kustannustehokkaasti ilman liikkumista yritysten luokse tai alueellisiin yritysneuvontapisteisiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
BSG-palvelu edistää hyvinvointia, sillä yritysten palveluiden löytäminen palvelusta sujuu helposti verrattuna niiden etsimiseen hakukoneista.
Tasa-arvon edistäminen 5 10
BSG-palvelu edistää sukupuolten tasa-arvoa, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 10
BSG-palvelu edistää yhdenvertaisuutta, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.
Kulttuuriympäristö 4 4
BSG-palvelu edistää kulttuuriympäristöä, sillä kaikilla ihmisillä on pääsy siihen taustoihin katsomatta.
Ympäristöosaaminen 3 4
Palveun voidaan tuoda myös ympäristöön liittyviä yrityspalveluita.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitetty Business Servicess Global -Palvelu tuo alueelliset yrityspalvelut helposti löydettäviksi ja tukee yritysten liiketoimintaa. Yritykset ja julkiset toimijat voivat lisätä tarjontansa palveluun ja saavat analytiikka omien palveluidensa hausta ja käytöstä. Alustan avulla yritykset löytävät tarvitsemansa palvelut helposti ja nopeasti. Alustaa tarjotaan ja myydään kuntatasolla isoimmille kaupungeille Suomessa ja globaalisti - Suomessa nimellä Yrityspalvelut Suomi.