Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77670

Hankkeen nimi: Greenext Bio tuotanto siirto

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.4.2021 ja päättyy 30.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GREENEXT BIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 3189272-6

Jakeluosoite: Urakoitsijantie 15 A

Puhelinnumero: 0407674057

Postinumero: 06450

Postitoimipaikka: PORVOO

WWW-osoite: www.greenext.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Guldbrand Rasmus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: T&K johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rag(at)greenext.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407237812

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiö siirtää tällä hetkellä olevan tuotannon(Venäjä) 100% Suomeen, tuotannon ylösajoon liitty merkittäviä investoinetja laitekantaan. Laiteeta hankintaan Kiinasta ja Suomesta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 68 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 68 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 990

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Porvoon

Kunnat: Porvoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Urakoitsijantie 15 A

Postinumero: 06450

Postitoimipaikka: PORVOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Palkkaamme parhaat ihmiset, sukupuolesta riippumatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palkkaamme parhaat ihmiset, sukupuolesta riippumatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Palkkaamme parhaat ihmiset, sukupuolesta riippumatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Tuotanto ja raakaineiden alkuperät täysin yrityksen tiedossa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Tarjoamalla end to end ratkaisun hallitsemme koko toimitusketjun ja pystymme vaikuttamaan niihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
Kunnostamalla maaperiä syntyy uusia kasvu alustoja
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
end to end ratkaisussa yritys hallitsee koko ketjun, esim vesi tuoteetaan its,AWG menetelmällä ja näin ollen me ei kuormiteta paikallisia vesi olosuhteita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Pyrymme pitkällä aikavälillä muuttamaan koko meidän prosessi nojaten kierto talous menetelmään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Tulevaisuudessa kaikki tuotanto sekä projekti suorittaminen tullaan kayttämään uusiutuvaa energia ja tarjoamaan asiakkaille carbon offset mahdollisuuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-