Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77703

Hankkeen nimi: Karaistunut uusiorengas

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KA-RENGAS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2684860-8

Jakeluosoite: Koskentie 248

Puhelinnumero: +358447871190

Postinumero: 31500

Postitoimipaikka: KOSKI TL

WWW-osoite: www.karengas.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ojala Kalle

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalle.ojala(at)karengas.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447871190

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nykyään käytetään paljon ns. kertakäyttö renkaita tarkoituksessa joissa renkaan odotettu käyttöikä on lyhyt rengasrikkojen takia. Nämä renkaat tuotetaan idän halpamaissa, joista ne rahdataan eurooppaan. Tämä ei ole mielestämme ekologisesti ja taloudellisesti järkevää!! Kotimaassa liikkeellä olevien käytöstä poistuvien rengasrunkojen kierrättäminen ja niiden Suomessa uudelleen pinnoittaminen sen sijaan ON! Pelkästään yhden renkaan pinnoitus vaatii 70% vähemmän öljyä kuin uuden valmistus, eli kumimateriaalia säästetään yli 40kg.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 688

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 688

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 101

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Koski Tl

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koskentie 372

Postinumero: 31500

Postitoimipaikka: KOSKI TL

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole nähty tarpeelliseksi. Renkaan pinnoittaminen on tehdashallissa tehtävää käsityötä. Henkilöstö on pääasiassa miesoletettuja, mutta mikään ei estä palkkaamasta pätevää naisoletettuja jos heitä meille hakee
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyseessä on pinnoitetut kuorma-auton renkaan kehittäminen, ei ole mitään esteitä valtavirtaistamiselle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätarkoitus on valmistaa uusiorengas.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
pinnoitettu rengas kuluttaa 70% vähemmän energiaa ja 75% vähemmän raaka-aineita,
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
uusiorenkaan ja pinnoittamisen hyödyt yleensä. kts liite.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Pinnoitetun valmistaminen tuottaa 4 kertaa vähemmän CO2 päästöjä kuin uuden vastaavan. Lisäksi välillisesti pinnoitetun renkaan CO2 päästöt ovat matalammat elinkaaren aikana.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
PInnoittamaminen edesauttaa kierrättämistä, vanhat renkaat saavat uuden elämän ja lopulta päätyvät kierrätykseen eivätkä luontoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
SUomessa pinnoitetut renkaat pinnoitetaan pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. Kiinassa taidetaan poltella kivihiiltä kun renkaita tehdään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Valmistamme renkaamme Varsinais-Suomessa, Koski TL. paikallisin voimin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Myymme tuotteet lähialueilla, ja näiden tuotteiden tuottaminen tukee rengasliikkeen palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Kyseessä on uusiorengas, keskeinen elementti autossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
uusiorenkaiden ympäristö edut ovat kiistattomat. Luomalla kilpailukykyisiä tuotteita asiakkaamme tulevat tietoisiksi ympäristönäkökulmistamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-