Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77708

Hankkeen nimi: Wheat is on

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.4.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BACTECH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3141985-9

Jakeluosoite: Kempinkaari 18

Puhelinnumero: 0451124700

Postinumero: 53650

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Franzén Mercedes

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mercedeskelaranta(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451124700

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viljan biokemiallinen prosessointimenetelmä, jolla tuote saadaan hyvin siedettyyn muotoon

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 945

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 945

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kempinkaari 18

Postinumero: 53650

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole sukupuolisidonnainen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 -2
Käytetään kotimaista viljaa, sähkö yms., mutta viljatuotannosta syntyy väistämättä päästöjä ja muita kuormittavia tekijöitä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei juuri pystytä vaikuttamaan
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei pystytä juuri vaikuttamaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei ole
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Materiaalit uudestaan käytettäviä, tällä hetkellä tuotannosta ei synny manittavaa jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 0
Uusiutuva sähkö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 -3
Pyritään hyödyntämään paikallisia palveluita ja raaka-aineita. Osa palveluista haettava kuitenkin muualta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei ole ajankohjtaista tällä hetkellä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Toimitiloilla pyritty minimoimaan liikkumisen tarve ja mainittavaa logistista t<rvetta ei ole.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 0
Tavoitteena saada lopputuote kaikkien saataville.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-