Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77709

Hankkeen nimi: Putoamissuojainten huoltopöydän prototyypin kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PARK EXPERT FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1773492-4

Jakeluosoite: Valajankatu 16

Puhelinnumero: 0440161096

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: IMATRA

WWW-osoite: www.parkexpert.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hinkkanen Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.hinkkanen(at)parkexpert.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440161096

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Seikkailupuistoissa käytettäviä turvalaitteita kutsutaan putoamissuojaimiksi, joiden tarkastus ja huolto on rajoitettu pätevöityneille henkilöille. Putoamissuojainten tarkastukset on suoritettava vähintään 12 kk välein. Park Expert Finland Oy on kehittänyt konseptiasteelle huoltotason putoamissuojainta varten. Ensimmäinen prototyyppi on ollut testikäytössä noin vuoden. Vaikka prototyypissä on kehityskohteita, ovat testitulokset erittäin lupaavia. Seuraavana askeleena on tarkoitus käyttää ulkoista apua prototyypin jatkokehittelyyn. Myös prototyypin valmistus ja huoltopöydän käyttö dokumentoidaan yksityiskohtaisesti. Park Expert Finlandilla on tavoite kasvaa kansainväliseksi alan johtavaksi asiantuntijayritykseksi, joka jatkossakin kehittää alalle uusia ja innovatiivisia tuotteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Valajankatu 16

Postinumero: 55800

Postitoimipaikka: IMATRA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kumpi tahansa sukupuoli voi tehdä ko. työpanoksen. Ei rajoittavia tekijöitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kumpi tahansa sukupuoli voi tehdä ko. työpanoksen. Ei rajoittavia tekijöitä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kumpi tahansa sukupuoli voi tehdä ko. työpanoksen. Ei rajoittavia tekijöitä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Varaosat kestävät kauemmin koska huollon laatu paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 2
Työntekijälle, joka huoltoja suorittaa, vaikutus on merkittävä ja välitön.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 1
Työnkulussa on huomioitu materiaalien kierrätys.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-