Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77722

Hankkeen nimi: Digitalisaation avulla tapahtuva tuotannollisten prosessien optimointi sekä tuotteiden valmistettavuuden arviointi.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.12.2020 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEVERTEX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0625891-8

Jakeluosoite: Neverbackantie 27

Puhelinnumero: +358453416541

Postinumero: 68380

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

WWW-osoite: www.nevertex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kinnunen Reijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: reijo.kinnunen(at)nevertex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358453416541

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palkattava teknologiavastaava tulee kehittämään ja ohjaamaan digitaalista teknologiaa tuotannollisissa prosesseissa. Digitalisaation avulla voidaan liiketoiminnan mahdollisuuksia parantaa lisäämällä tuottavuutta, kasvattamalla markkinapotentiaalia ja luomalla uusia tuotteita. Tähän hankkeeseen liittyy teollisen internetin sovellusalueet kuten tuotannon ja prosessien ajantasainen seuranta sekä optimointi ja -hallinta, erilaisten prosessien ja tuotteiden valmistamisen simuloinnit sekä tuotteiden valmistettavuuden arviointi. Tutkimme ja testaamme myös uusia ekologisia materiaaleja valmistuksessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 37 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 069

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neverbackantie 21 B

Postinumero: 68380

Postitoimipaikka: YLI-ULLAVA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Lähtökohtaisesti naisvaltainen ala
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Lähtökohtaisesti naisvaltainen ala
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Lähtökohtaisesti naisvaltainen ala

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Uusi teknologia ja ekologiset materiaalit säästävät luontoa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Uusi teknologia ja ekologiset materiaalit säästävät luontoa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Uusi teknologia ja ekologiset materiaalit säästävät luontoa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Uusi teknologia ja ekologiset materiaalit säästävät luontoa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Uusi teknologia ja ekologiset materiaalit säästävät luontoa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Leikkuujätteen merkittävä vähentäminen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tuomme elinvoimaa ja työllistämme maaseudulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Valmistusmateriaalien kuljetusketju lyhenee jos saamme sen kotimaasta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Palkkaamalla avainhenkilön ja investoimalla uusiin koneisiin kehitimme digitalisaation hyödyntämistä ja henkilöstön neuleosaamista sekä pienensimme materiaali hukkaa ja lisäsimme tuotteiden arvoa ja kysyntää.