Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77750

Hankkeen nimi: Panimon Investointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.2.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PENAN PANIMO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3181050-8

Jakeluosoite: Asemakatu 41 as. 5

Puhelinnumero: +358413181380

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Czura Bence

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: bence.czura(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358413181380

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Panimotoiminnan aloitus ja kehittäminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 010

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 948

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 948

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kempeleentie 7

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristöä ei ole
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oluet ovat kaikille, sukupuoleen katsomatta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on tehdä hyviä oluita, ei edistää tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 6
Lähiruokatuote
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Lähiruokatuote
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 3
Lähiruokatuote
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 4
Lähiruokatuote
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Tuotantojätteet uusiokäyttöön
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Tuotantojätteet uusiokäyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Lähialueen hävikin hyödyntäminen tuotannossa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Lähiruoka
Liikkuminen ja logistiikka 7 10
Lähiruoka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hyvinvointipalvelu
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Oluet ovat kaikille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Oluet ovat kaikille
Kulttuuriympäristö 10 10
Kulttuuriteko Oulussa
Ympäristöosaaminen 0 0
Lähiruoka

9 Loppuraportin tiivistelmä

With the help of this project we were able to create a new beer brand in Finland, in the Oulu region during challenging times, bring something new to the Oulu market. A new brewery which works in cooperation with local companies and business partners to emphasize the importance of local small companies for our consumers and that the only way to work through the difficulties is if we work together. Our goal is to bring craft beer and the production of beer closer to the society. We had multiple internships with students in our first year of operation where we tried helping them understand brewing industry and get a suitable experience they can utilize in their future.