Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77800

Hankkeen nimi: SACCULI, lat. säkki/laukku - CIRCULAR SACK

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VILIKKALA TRADEHOUSE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2638039-8

Jakeluosoite: Vilikkalantie 777

Puhelinnumero: +358505772675

Postinumero: 25110

Postitoimipaikka: KRUUSILA

WWW-osoite: https://vilikkala.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Toivonen Jari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.toivonen(at)vilikkala.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505772675

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kiertotalouden materiaaleista Suomessa valmistettujen täysin uudenlaisien Kotisäkki -tuotteiden kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille. Materiaalin valmistus tapahtuu alihankkijan tuotantolinjan kehittämisen kautta, muuntamalla tekstiilikuitua niin, että siitä saadaan tarkoitukseen sopivaa kuitukangasta. Tuotekehityksessä käytetään ensimmäisten yritysten joukossa innovatiivisia suomalaisia kiertotalouskuituja ja kehitetään uusi tuotantomenetelmä. Etsimme parasta tapaa kuitukankaan valmistukseen, leikkaamiseen, ompeluun, värjäämiseen ja painamiseen. Hankkeella on merkitys suomalaisen tekstiiliekosysteemin kannalta, sillä on työllisyysvaikutuksia ja se mahdollistaa laajan kansainvälisen liiketoiminnan. Kiertotalouden hyödyistä muodostuu yrityksen liiketoiminnan strategia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 14 616

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 14 616

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Salo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vilikkalantie 777

Postinumero: 25460

Postitoimipaikka: KISKO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole merkitystä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei ole merkitystä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole merkitystä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Lähituotanto, kiertotalous
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 0
Kiinariskin vähentäminen on myös ilmastoon liittyvän riskin vähentämistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Materiaali ei päädy kaatopaikoille eikä vesistöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Tarkoitus on käyttää ensisijaisesti kierrätettyjä materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Kotimaiset työpaikat yrityksessä ja alihankintaketjussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Kiinan logistiikkaan liittyvät riskit ovat pienyritykselle merkittävä tekijä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-