Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77807

Hankkeen nimi: PlanGreen - yritysten ekologisuus näkyväksi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 30.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NUOTIO DIGITAL OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2790391-2

Jakeluosoite: PL 38

Puhelinnumero: 0400984077

Postinumero: 95401

Postitoimipaikka: TORNIO

WWW-osoite: www.nuotiodigital.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miettunen Minna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.miettunen(at)nuotiodigital.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400984077

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PlanGreen on markkinoinnin työkalu, joka hakee reaaliajassa yrityksen verkkosivuille kestävän kehityksen mittareita esim. vihreän sähkön käyttö, sertifikaatit ja muut mahdolliset kestävän kehityksen mitattavat parametrit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 829

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 829

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Tornio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 38

Postinumero: 95401

Postitoimipaikka: TORNIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimenpiteet kohdistuu vähähiilisyyttä edistävää mittariin ja sen konseptisuunnitelmaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehitettävissä mittareissa analysoimme niitä niin, että ne ovat kiinnostavia kaikkien sukupuolten näkökulmasta ja sovellettavissa eri aloille, joissa korostuvat tietyt sukupuolet yrittäjissä ja asiakkaissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on vähähiilisyyden edistäminen data-analytiikan keinoin, mutta tasa-arvon edistäminen on mukana silti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Vähähiilisyysmittari verkkosivuilla, edistää ihmisten tietoa ekologisista mittareista sekä parantaa mittaria käyttävän yrityksen tietoisuutta ekologisista tavoitteista (itseanalyysia)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Vähähiilisyysmittari verkkosivuilla, edistää ihmisten tietoa ekologisista mittareista sekä parantaa mittaria käyttävän yrityksen tietoisuutta ekologisista tavoitteista (itseanalyysia)
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Vähähiilisyysmittari verkkosivuilla, edistää ihmisten tietoa ekologisista mittareista sekä parantaa mittaria käyttävän yrityksen tietoisuutta ekologisista tavoitteista (itseanalyysia)
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 5
Vähähiilisyysmittari verkkosivuilla, edistää ihmisten tietoa ekologisista mittareista sekä parantaa mittaria käyttävän yrityksen tietoisuutta ekologisista tavoitteista (itseanalyysia)
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Vähähiilisyysmittari verkkosivuilla, edistää ihmisten tietoa ekologisista mittareista sekä parantaa mittaria käyttävän yrityksen tietoisuutta ekologisista tavoitteista (itseanalyysia)
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet -1 -3
Ei tuota jätettä eikä materiaaleja konseptin eikä itse mittarin valmistaminen. Välillisesti hieman enemmän Datahubin kautta, joka käyttää sähköä merkittävät määrät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Kaikki mittarit Plan Greenissä on uusiutuvia tai niihin perustuvia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Mittari on täysin aineeton.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Kasvattaa sekä yritysten että kuluttajien tietoisuutta ja ymmärrystä kestävän kehityksen mittareista

9 Loppuraportin tiivistelmä

PlanGreen on kestävän kehityksen työkalu jokaiselle yritykselle. Työkalun avulla yritys kokoon katsomatta pääsee mukaan helposti ja ymmärrettävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja voi kertoa sen helposti omille asiakkailleen ja maailmalle omalla kotisivullaan.