Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77819

Hankkeen nimi: Net Park Vuokatti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SEIKKAILURADAT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3206833-3

Jakeluosoite: Veikontie 4

Puhelinnumero: 0400159100

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesi Priidik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: priidikvesi(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400159100

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen ensimmäinen Net Park rakennetaan Vuokattiin kesällä 2021. Kyseessä on siis verkoista tehtyyn labyrintti puiden väliin 4-7 metrin korkeudelle missä voidaan pelata lasten kanssa tai sitten rauhallisesti rentoutua pehmeän verkon päällä. Kaikkia ratoja ympäroi 2,5 metrin korkeuden verkosta seinä, mikä mahdollistaa kokeilla korkeuden ihan uudella ja turvallisella tavalla. Net Park on varmasti jotain ihan uuttaa elämystä koko perheelle tai yhdessä ystävien kanssa. Lisäksi puumajasta jäätelön ostaminen ei jätä varmaan ketään kylmäksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Veikontie 4

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarvetta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tarkoitus edistää henkilöiden hyvinvointia sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Työtehtäviin voi sijoittua niin miehiä kuin naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ELY-Keskuksen yrityksen kehittämisavustuksen avulla aloitti 2021 kesällä Suomessa uusi verkkoseikkailun konsepti nimeltään Netpark Vuokatti. Uusi verkkoseikkailun palvelu rakennettiin Vuokatin Seikkailupuiston ja Vuokatti Urheiluopiston viereen. Hanke toteutui hyvin missä rakennettiin verkkoseikkailun radat, lipunmyynnin piste ja puumaja jäätelön myyntiä varten.