Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77879

Hankkeen nimi: Kansainvälistymisen kiihdyttäminen ja kohdemarkkinoiden mahdollisuuksien identifiointi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.5.2021 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WALKIA GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2672406-6

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: +358456128766

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: https://www.walkia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pääkkö Lauri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lauri.paakko(at)walkia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456128766

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Walkia Group on v. 2015 perustettu langattomien valaistuksen ohjausjärjestelmien kehittäjä ja laadukkaiden LED-valaisimien valmistaja. Tässä hankkeessa keskitymme uusien markkinoiden tutkimiseen, partnereiden kartoittamiseen kohdemarkkinoilta ja kansainvälistymistrategiamme päivittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 30 207

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 30 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kainuuntie 26C 15B

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Olemme suorittaneet toimintaympäristöanalyysin yrityksen sisäisesti. Olemme tarkastelleet hankkeen jokaista työvaihetta yksitellen ja tekemämme analysin perusteella hanke on neutraali ja ei suosi kumpaakaan sukupuolta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme huomioineet sukupuolinäkökulman ja koemme yleisen yrityskulttuurimme parantavan jokaisen asemaa työyhteisössämme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on yhtiön franchising konseptin kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Valaistusjärjestelmämme säästävät huomattavasti sähköä perinteisiin järjestelmiin nähden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Myymämme valisimet säästävät sähköä, jolloin luonnonvaroja säästyy.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Kasvihuonekassut vähenevät, koska valaisimemme säästävät energiaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Suurin osa yrityksen toimminnasta tapahtuu Kainuun maakunnasssa ja pyrimme huomioimaan toiminnassamme paikallisyhteisön edut.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Walkia on innovatiivisiin valaisinratkaisuihin erikoistunut yritys, joka toteutti tässä hankkeessa kansainvälistymiseen liittyviä markkinaselvityksiä sekä liiketoimintamallien valintaan. Hankkeen tuloksena yrityksellä on entistä paremmat kontaktit ja edellytykset laajentaa Länsi-Euroopan ja Yhdistyneiden Arabi Emiraattien suuntaan.