Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77897

Hankkeen nimi: Kasvun esteiden poistaminen leikkausteknologialla ja täsmällisellä tuotannonohjauksella

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JETMASTERS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1086291-5

Jakeluosoite: Hirsalantie 11

Puhelinnumero: +358500482243

Postinumero: 02420

Postitoimipaikka: JORVAS

WWW-osoite: www.jetmasters.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lahtinen Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.lahtinen(at)jetmasters.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500482243

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jetmasters Oy lähtee kehittämään tuotannonohjausta ja yleisesti asiakaspalvelua lisäämällä henkilöresurssia ja ottamalla täysi hyöty 2021 hankitusta uudesta ERP-järjestelmästä. Näillä keinoin nopeutetaan ja parannetaan laskentarutiineita sekä varmennetaan toimitusaikojen pitävyyttä. Teknologian puolella otetaan käyttöön nykyaikaista, nopeampaa ja vähemmän energiaa kuluttavaa laser- ja vesileikkausteknologiaa. Myös hitsaamoa laajennetaan, ja kalustetaan lisälaitteilla, jolloin hitsaustyön läpimeno paranee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 133 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 133 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 360

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 133 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pakkastie 5

Postinumero: 87500

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei relevantti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Priorisoidaan naispuolisen työntekijän saamista yritykseen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
toiminnan kehittämishanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
koneilla pitkät elinkaaret, jopa yli 20v
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 0
merkittävä sähkönkulutuksen väheneminen, laserissa jopa 50%
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
levyn tarkka käyttö, metallin kierrätys 100%
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
22v työllistänyt kainuulaisia nuoria ja hankkinut jopa miljoonilla palveluita alueelta, jatkuen edelleen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
tarjoaa seutukunnalle palveluita ja ostaa niitä, vie pitkälle jalostettuja komponentteja (ei bulkkia) vientiasiakkaille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
kehittyvät työolosuhteet
Tasa-arvon edistäminen 3 0
naistyöntekijä miehiseen ympäristöön
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jetmasters Oy on panostanut viime vuosina digitaaliseen toimintaympäristöön, ja koko tuotanto hallitaan ERP-järjestelmässä. Tuotannonsuunnittelija on rekrytoitu toimitusten seurantaan ja tilausten käsittelyyn. Hitsaamoa on laajennettu ja kalusto on viimeisintä Kemppi-tekniikkaa. Hitsaustoiminta on ISO 3834-2 sertifioitu. Jo ikääntynyt laserleikkauskone on uusittu tehokkaaseen 12 kW kuitulaserkoneeseen, ja koneen ohjelmointi on integroitu Nestix SSC-järjestelmään. Kaksi vuotta kestänyt hanke on saanut taloudellista tukea Euroopan Aluekehitysrahastolta.