Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77920

Hankkeen nimi: Tuotantolaitoksen ja kapasiteetin laajennus

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.6.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RIIKKU GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1994198-6

Jakeluosoite: Lasipellontie 8

Puhelinnumero: +358405114620

Postinumero: 63400

Postitoimipaikka: ALAVUS AS

WWW-osoite: www.riikku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ylinen Jukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.ylinen(at)riikku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405114620

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hallitilan lajennus ja konekapasiteetin kehitys ja lisäys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 227

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 262 227

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien

Kunnat: Alavus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lasipellontie 8

Postinumero: 63400

Postitoimipaikka: ALAVUS AS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke luo tasa-arvoiset mahdollisuudet työllistyä sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 9
Alumiini kierrätettävää. Lasitettu parveke vähentä huoneistojen energiankulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 9
Alumiini kierrätettävää. Lasitettu parveke vähentä huoneistojen energiankulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Alumiini kierrätetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Riikku Alavuden suurimpia työnantajia, ja osa lasi/alumiini "klusteria"
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Työpaikkojen lisääntyminen suoraan ja epäsuorasti huo hyvinvointia. Manuaalinen työ vähenee.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkessa toteutettiin tehtaan laajennus, ja samassa yhteydessä nostettiin tehtaan kapasiteettia hankkimalla viimeistä teknologiaa olevat työstökoneet. Tämä mahdollistaa yritystä vastaamaan kysynnän kasvuun kotimaassa ja ulkomailla, sekä parantamaan tuottavuutta digitalisaation kautta.