Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77921

Hankkeen nimi: Selluloosa- ja luonnonkuitupohjaisten tekstiilituotteiden investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.7.2021 ja päättyy 31.1.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRINTSCORPIO OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0862612-0

Jakeluosoite: Urheilukentäntie 6

Puhelinnumero: +358400778667

Postinumero: 36720

Postitoimipaikka: AITOO

WWW-osoite: www.printscorpio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Helminen Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.helminen(at)printscorpio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400778667

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Printscorpio investoi selluloosa- ja luonnonkuitu- ja kierrätyskuitupohjaisten painettujen tekstiilituotteiden lyhytsarjojen ekologiseen tuotantoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 109 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 101 433

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 109 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 101 433

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Urheilukentäntie 6

Postinumero: 36720

Postitoimipaikka: AITOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Energian säästö, lähituotanto
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Energian säästö, lähituotanto
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Työpaikat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Yksilöllinen tuotevalmistus
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Ei ilmakuljetusten tarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Printscorpio investoi selluloosa- ja luonnonkuitu- ja kierrätyskuitupohjaisten painettujen tekstiilituotteiden lyhytsarjojen ekologiseen tuotantoon. Investointiin kuului uuden sukupolven reaktiiviväritulostin, vastavirtaperiaattetta hyödyntävä pesu- ja viimeistyslinja sekä uudentyyppinen leikkuumenetelmä. Investoinnit paransivat erityisesti pienten sarjojen nopeutta, laatua ja joustavuutta ja vähensivät energiankulutusta erityisesti pesuj- ja viimeistysvaiheessa.