Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77968

Hankkeen nimi: Sonai Health

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.8.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SONAI HEALTH OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3202406-6

Jakeluosoite: Paimenenkallio 14 E

Puhelinnumero: +358400171400

Postinumero: 02300

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppä Jyri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyri.seppa(at)sonai.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400171400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään uuden tyyppinen ratkaisu sydämen diagnosointiin, hyödyntäen monianturimatriisia, pilvipalvelua sekä koneoppimista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 678

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 108 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 678

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tokoinkatu 1 as 1

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: KANNUS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole vielä ollut ajankohtainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tulevissa rekrytoinneissa huomioidaan myös sukupuolijakauma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on tehostaa terveydenhuoltoa ja säästää ihmishenkiä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Kehitysmaissa mahdollistetaan kardiologin palvelujen tarjoaminen syrjäseuduille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kerättävän datan avulla voidaan kehittää koneoppimista ja keinoälyä diagnointia parantamaan.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
uusi diagnosointi parantaa potilaiden tervehtymistä ja etämallit mahdollistavat kardiologin palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Erityisesti kehitysmaissa parannetaan sydämen terveys-prosessia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Erityisesti kehitysmaissa parannetaan sydämen terveys-prosessia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 4
Etädiagnosointi vähentää matkustamisen tarvetta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uuden tyyppinen ratkaisu sydämen diagnosointiin, hyödyntäen monianturiratkaisua, pilvipalvelua sekä koneoppimista.