Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78095

Hankkeen nimi: Litium akkujen kunnostaminen käytettäväksi alkuperäisessä tai sitä vastaavassa tarkoituksessa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.6.2021 ja päättyy 30.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: UKEMIX OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2078293-5

Jakeluosoite: Telitie 1 B

Puhelinnumero: +358503489284

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.ukemix.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapasalo Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen PJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville(at)ukemix.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503489284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Käytettyjen Litium akkujen diagnosoinnin ja kunnostuksen mittaus- ja tuotantomenetelmien kehittäminen, testaus ja pilotointi. Vaihtoehtoisten käyttösovellusten kartoitus akkujen käyttämiseksi tuotteena materiaalikierrätyksen sijaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 770

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 770

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Rasulankatu 5

Postinumero: 33730

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa noudatetaan yrityksen sisäisen ohjeistusta koskien kaikkien henkilöiden tasapuolista kohtelua.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet on kuvattu edellä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Akkujen kierrättäminen akkuina materiaalikierrätyksen sijaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen -10 -10
Ei vaikuta ilmastonmuutoksen seurausten hallintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja vähentää tarvetta avata uusia kaivoksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet -10 -10
Ei liity
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Vähentää kierrätettävän jätteen määrää
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Edistää uusiutuvien käyttöä alentamalla Litium akkujen hintaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Edistää vihreää siirtymää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkessa kehitettiin litiumioniakkujen diagnosointi, kunnostus ja tuotantomenetelmia sekä testattiin ja pilotointiin niitä. Hankkeessa kehitettiin uusia käyttötarkoituksia akuille materiaalikierrätyksen sijaan sekä suunniteltiin muunnossovellutus sähköpotkulaudan akusta käytettäväksi varavirtalähteenä sotatoimialueella.