Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78163

Hankkeen nimi: HumHum HR - Communication

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INTEGRATA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2211312-9

Jakeluosoite: Kauppakatu 2 C 2

Puhelinnumero: 0503541960

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: integrata.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kasurinen Veli-Ville

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-ville.kasurinen(at)integrata.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503541960

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Integrata Oy kehittää uuden työkalun organisaatioiden henkilöstöhallinnan viestintään. Kyse on mobiilisovelluksesta, jolla organisaation henkilöstöhallinto ja esihenkilöt voivat lähettää tiedotteita ja ohjeistusta työntekijöilleen. Keskeisiä tavoitteita sovellukselle on mahdollistaa tietoturvallinen ja helppokäyttöinen sovellus työntekijöiden näkökulmasta. Etenkin toimialoilla (esim. ravintolat, kaupat, teollisuus), joilla työntekijöillä ei ole käytettävissään tietokonetta on tällä hetkellä haastavaa hoitaa omaan työsuhteeseen liittyvää viestintää sähköisesti ja tietosuojasta huolehtien. Sovelluksella on myös kansainvälistymis-potentiaalia, koska globaaleilla markkinoillakaan ei ole montaa sovellusta, joka vastaisi näihin haasteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 296 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 285 936

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 296 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 285 936

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kauppakatu 2 C 2

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme nähneet tälle tarvetta. Tällä hetkellä Integrata työntekijöistä on noin 80 % naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Emme nähneet tälle tarvetta. Tällä hetkellä Integrata työntekijöistä on noin 80 % naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Emme nähneet tälle tarvetta. Tällä hetkellä Integrata työntekijöistä on noin 80 % naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Digitaalisuus vähentää paperin käyttöä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Digitaalisuus vähentää paperin käyttöä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Hankkeessa toteutetaan ohjelmistotuote
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Tuote vähentää mobiliteetin kautta liikkumistarvetta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Tuote mahdollistaa helpon kommunikointitavan yrityksen kaikille työntekijöille
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tuotteella tavoitellaan kaikille työntekijäryhmille (mm. teollisuus, palvelut) yhdenmukaista mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluista
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Integrata Oy on kehittänyt uuden työkalun organisaatioiden henkilöstöhallinnan viestintään. Kyse on mobiilisovelluksesta, jolla organisaation henkilöstöhallinto ja esihenkilöt voivat lähettää tiedotteita ja ohjeistusta työntekijöilleen. Sovellus mahdollistaa tietoturvallisen ja helppokäyttöisen tavan työsuhteeseen liittyvään viestintään työntekijöiden näkökulmasta. Sovelluksesta on hyötyä etenkin toimialoilla (esim. ravintolat, kaupat, teollisuus), joilla työntekijöillä ei ole käytettävissään tietokonetta. Perinteisillä HR-järjestelmillä ns. kenttätyöntekijöiden on haastavaa hoitaa omaan työsuhteeseen liittyvää viestintää sähköisesti ja tietosuojasta huolehtien. HumHum HR sovelluksen avulla työntekijät voivat turvallisesti viestiä omaan palkkaan, työsuhteeseen sekä sairauspoissaoloihin liittyvistä asioista. Sovelluksella on myös kansainvälistymis-potentiaalia, koska globaaleilla markkinoillakaan ei ole montaa sovellusta, joka vastaisi kyseisiin tarpeisiin.