Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78168

Hankkeen nimi: Tuotannon tehostaminen ja ympäristövaikutusten pienentäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.5.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PRIOTEC OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2214505-9

Jakeluosoite: Ahertajantie 2

Puhelinnumero: +358 44 3332975

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.priotec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ikola Arto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Emoyhtiön tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.ikola(at)fwcapital.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 333 2975

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhtiö tehostaa tuotantoaan ja vähentää ympäristövaikutuksiaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 138

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 138

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahertajantie 2

Postinumero: 67800

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 2
Raaka-aineiden hävikki pienenee. Raaka-aineiden kuljetusmäärät pienenevät.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Energian käyttö pienenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Vesijäähdytyksen määrä vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Jätemäärä vähenee ja niiden kuljetuskulut vähenevät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 3
Yhtiö vahvistaa asemaansa asiakkaiden tuotantoketjuissa ja osa tuotannosta palaa takaisin Suomeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Logistiset kulut vähenevät raaka-aineiden hävinkin ja kuljetuskulujen vähentyessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Työergonomia ja työturvallisuus paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhtiö tehosti tuotantoaan ja vähensi ympäristövaikutuksiaan onnistuneesti.