Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78178

Hankkeen nimi: Kehityshanke uuden hygieniatuotteen valmistamiseksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PLASTWELD OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1449234-1

Jakeluosoite: Koivusillantie 82

Puhelinnumero: +358 40 5570190

Postinumero: 66440

Postitoimipaikka: TERVAJOKI

WWW-osoite: www.plastweld.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaskari Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.jaskari(at)netikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505767781

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uuden hygieniatuotteen suunnittelu, prototyyppien valmistus, komponenttien selvitystyö, materiaalikanavat ja sopimukset, tuotantoprosessien suunnittelu ja kehitys, sopimusvalmistuksen suunnittelu ja kehitys, työkalut. Tuotetestaukset turvallisuuden varmistamiseksi, markkinointimateriaalit ja tuotteistaminen, kanavat ja toimintamalli, vientitoimintojen suunnittelu ja kanavat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 735

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 136 663

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 150 735

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 663

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan

Kunnat: Vaasa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koivusillantie 82

Postinumero: 66440

Postitoimipaikka: TERVAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kyseessä tuotekehityshanke jolla todennäköisesti positiivisia vaikutuksia naisten työllisyyteen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kyseessä tuotekehityshanke jolla todennäköisesti positiivisia vaikutuksia naisten työllisyyteen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on uuden vientituotteen kehittäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Säästää vettä, energiatehokas
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Säästää vettä, energiatehokas
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 0
Säästää vettä, energiatehokas
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Jätteen määrän väheneminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 0
Tällä hetkellä ei kotimaista valmistusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Tuotantoprosessin erilaisuus nykyiseen verrattuna tulee lisäämään naistyöpaikkojen tarvetta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankke kehittää markkinoille vettäsäästävää ja energiatehokasta käymäläratkaisua.