Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78184

Hankkeen nimi: TactoTek IMSE SiP

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TACTOTEK OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2410512-2

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Puhelinnumero: +358445513005

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

WWW-osoite: tactotek.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Otsamo Katriina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katriina.otsamo(at)tactotek.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445513005

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TactoTek Oy on kehittänyt uuden tavan suunnitella ja valmistaa elektroniikkaa. Injection Molded Structural Electronics eli IMSE® tarkoittaa rakennetta, jossa osa laitteen sähköisestä toiminnallisuudesta eli piirilevystä komponentteineen on integroitu osaksi laitteen muovista kuorta. IMSE:n avulla laitteen muoviseen pintaan voidaan integroida mm. valaistuksen, kontrollin, sensoreiden ja antennien toimintoja. Yhtiö on kehittänyt IMSE-kappaleiden älykkyyden lisäämiseksi ns. system-in-package (SiP) -ratkaisun, joka mahdollistaa systeemielektroniikan integroinnin osaksi muoviin valettua IMSE-kappaletta. TactoTek IMSE SiP -hankkeessa TactoTek investoi IMSE SiP -ohjelmistoihin sekä -valmistuskyvykkyyteen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 582 950

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 537 218

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Automaatiotie 1

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yhtiöllä on tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma osana Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, jota käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa vuosittain. Yhtiöllä on myös Policy Against Harassment and Discrimination, joka ottaa laajasti kantaa tasapuoliseen kohteluun ja mahdollisuuksiin sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen. Nämä koskevat myös hankkeen toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yhtiöllä on tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma osana Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, jota käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa vuosittain. Yhtiöllä on myös Policy Against Harassment and Discrimination, joka ottaa laajasti kantaa tasapuoliseen kohteluun ja mahdollisuuksiin sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen. Nämä koskevat myös hankkeen toimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhtiöllä on tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma osana Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, jota käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa vuosittain. Yhtiöllä on myös Policy Against Harassment and Discrimination, joka ottaa laajasti kantaa tasapuoliseen kohteluun ja mahdollisuuksiin sekä häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseen. Nämä koskevat myös hankkeen toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 5
IMSE-teknologia vähentää radikaalisti (74%) elektroniikkalaitteessa tarvittavan muovin määrää. Välittömäksi vaikutukseksi on tässä valittu 1, koska yhtiön oma valmistustoiminta on volyymiltaan pientä. Välillinen vaikutus on suurempi, kun vaikutus kertautuu lisenssiasiakkaiden isojen massatuotantojen kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 5
VTT:N tekemien life cycle -analyysien mukaan IMSE-kappaleiden aiheuttamien CO2-ekvivalenttien määrä on 34% pienempi kuin perinteisen elektroniikan. Välittömäksi vaikutukseksi on tässä valittu 1, koska yhtiön oma valmistustoiminta on volyymiltaan pientä. Välillinen vaikutus on suurempi, kun vaikutus kertautuu lisenssiasiakkaiden isojen massatuotantojen kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
IMSE-tuotantoprosessi on luonteeltaan additiivinen eikä siinä synny prosessin aikana jätevirtoja kuten perinteisen elektroniikan valmistuksessa. Välittömäksi vaikutukseksi on tässä valittu 1, koska yhtiön oma valmistustoiminta on volyymiltaan pientä. Välillinen vaikutus on suurempi, kun vaikutus kertautuu lisenssiasiakkaiden isojen massatuotantojen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Yhtiö luo Oulun seudulle teollisia työpaikkoja sekä suoraan että ekosysteemin työllistävän vaikutuksen kautta. Rojaltipohjainen, täysin Suomen ulkopuolelta tuleva liikevaihto kuten myös ulkomaiset pääomainvestoinnit vahvistavat alueen kilpailukykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-