Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Description of the project funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

1 Project

Project code: A78185

Project name: Ulkokalla

Policy: 8. REACT-EU ERDF measures

Specific objective: 12.1.

Planned completion time: Start 4.5.2021 and end 30.6.2022

Operational status: Ended

Responsible authority: Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia

2 Basic applicant information

Official name of the applicant: SENSORFU OY

Organisation type: Micro-enterprise

Business ID: 2811349-6

Street: Teknologiantie 18 B

Telephone number: 0408019800

Postal code: 90590

City/town: OULU

Website: www.sensorfu.com

Project contact person's name: Kenttälä Mikko

Contact person's position in the organisation: Toimitusjohtaja

Contact person’s email address: mikko.kenttala(at)sensorfu.com

Contact person's phone number: 0408019800

Number of applicants or subsidy transfer: Only one applicant

3 Plan-specified summary of the project completion

This development project pursues to grow the existing business abroad and to develop existing product offering to better serve customer needs. After the project the company is better positioned for new market potentials. With this project SensorFu gets opportunities to grow into new markets and is able to deliver current product offering to new technological platforms.

4 Project target groups

4.1 Actual target groups

4.2 Indirect target groups

5 Public funding of the project (EUR)

EU and State funding granted: 97 740

EU and State funding used: 78 890

Planned public funding (total): 97 740

Planned public funding used (total): 78 890

6 Geographical target area

Regions: Northern Ostrobothnia

Subregions: Oulu

Municipalities: Oulu

Address of the project site, if the project is carried out in one place

Street: Teknologiantie 18 B

Postal code: 90590

City/town: OULU

7 Estimates of project-specific monitoring information reported during the application phase

7.1 Number of new jobs (only requested for projects belonging to specific objectives 1.1, 2.1 and 3.1)

Planned: 0, in which women are employed 0

Completed according to monitoring information: 1, in which women are employed 0

7.2 Number of new companies (only requested for projects belonging to specific objective 1.1)

Planned: 0, which are founded by women 0

Completed according to monitoring information: 0, which are founded by women 0

8 Horizontal principles

8.1 Gender equality

: No
Sukupuolineutraali toimiala
: Yes
Sukupuolineutraali toimiala
: No
Sukupuolineutraali toimiala

8.2 Sustainable development

DirectIndirect
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Käytämme pääasiassa paikallista alihankintaa ja pyrimme rekrytoimaan uusia työntekijöitä Oulun alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Projektissa kehitetään aineetonta ohjelmistotuotetta ja palvelua, joka ei vaadi erillistä fyysistä laitteistoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Kehitettävä tuotteemme korvaa työtä, jota perinteisesti toteuttaa asiantuntijat, jotka matkustavat kohteeseen tekemään tarkastusta.
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Final report summary

-