Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78191

Hankkeen nimi: Sukkamestarit Oy - Kansainvälistymishanke 2022-2023

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2021 ja päättyy 30.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUKKAMESTARIT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2143817-5

Jakeluosoite: Kuukuja 2-4

Puhelinnumero: +358408418632

Postinumero: 33420

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.sukkamestarit.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarkki Jani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tehtaan johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jani.tarkki(at)sukkamestarit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408418632

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sukkamestarit Oy laajentaa teknisten sukkien myyntiään EU alueella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 41 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 600

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 41 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 600

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Ylöjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuukuja 2-4

Postinumero: 33420

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukkia valmistetaan naisille että miehille. Tehtäviin palkataan osaavimmat sukupuolesta riippumatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukkia valmistetaan naisille että miehille sekä sukupuolineutraalisti. Työtehtävät eivät ole sidoksissa sukupuoleen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
tavoite on kaupallinen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Projektin avulla vähennemme puuvilla käyttöä ja lisäämme vastuullisen merinovillan käyttön NATIVA järjestelmän mukaisesti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Puuvilla käytön vähentäminen säästää vettä. NATIVA merinovilla käsitellään sadevedellä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
NATIVA järjestelemä valvoo ja kouluttaa villan tuottajia maaperän ja eläinten hyvässä hoidossa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Veden ja kemikaalien käyttö vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tuotekehityksen osana myynti ja markkinointimateriaalien tuottaminen ja sen osaamisen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sukkamestarit Oy investoi uusiin neulontakoneisiin ja uusii 16% konekannastaan uusimman sukupolven koneilla. Koneet mahdollistaa erikoistuotteiden tehokkaan ja korkealaatuisen valmistamisen