Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78217

Hankkeen nimi: Rinteiden lumetus ja valaistusjärjestelmä

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.6.2021 ja päättyy 12.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HIIHTOKESKUS ISO-SYÖTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1044218-7

Jakeluosoite: Romekievarintie 126

Puhelinnumero: +358400682112

Postinumero: 93280

Postitoimipaikka: SYÖTE

WWW-osoite: www.isosyote.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Terentjeff Jorma

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jorma.terentjeff(at)avanti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400682112

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lumetusjärjestelmän automatisointi mahdollistaa laskettelukauden aloittamisen nykyistä aikaisemmin, koska uudella järjestelmällä voidaan hyödyntää nykyistä lyhyemmät pakkasjaksot. Uuden teknologian ansiosta lumetuksen energian kokonaiskulutuksen on arvioitu vähenevän yli 20 % nykyisestä. Investointiin sisältyy myös lumetusvesilinjan rakentaminen Luppovedeltä paineen korottamoon. Kausi voidaan uusien investointien myötä aloittaa ainakin 2–3 viikkoa nykyistä aikaisemmin. Säästöjä syntyy energiankulutuksessa. Investointi lisää Hiihtokeskus Iso-Syötteen liikevaihtoa 10 %/vuosi. Rinnevalaistuksen tulee olla nykyistä tehokkaampi, ja energiaystävällisempi. LED-valaistus säästää energiaa noin 50 %. Rakentamalla lumetusjärjestelmä ja valaistusjärjestelmä yhtäaikaa säästöjä syntyy 10 %.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 191 414

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 220 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 414

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Romekievarintie 126

Postinumero: 93280

Postitoimipaikka: SYÖTE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysiä ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Uudet ratkaisut soveltuvat aikaisempaa paremmin molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Osaavan henkilökunnan saatavuuden kannalta on olennaisen tärkeätä tehdä ratkaisuja, jotka tukevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 4
Voimme käyttää kokonaisuudessaan vähemmän energiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 4
Nopeampi lumetus energiatehokkailla järjestelmillä rasittaa ilmastoa aikaisempaa vähemmän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 4
Syntyvien hulevesien määrän minimointi
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 4
Uuden lumetusjärjestelmän ansiosta hulevesien määrä voidaan vähentää oleellisesti. LED-lamppujen käyttöikä on erittäin pitkä, jolloin jätettä syntyy entistä vähemmän.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Olemme siirtyneet ostamaan uusiutuvilla energialähteillä toteutettua sähköntuotantoa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
tuemme osaltamme alueen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
En osaa sanoa
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
En osaa sanoa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
En osaa sanoa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ratkaisumme perustuvat sukupuolineutraalisuuteen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
En osaa sanoa
Kulttuuriympäristö 0 0
En osaa sanoa
Ympäristöosaaminen 10 10
Ratkaisuissa on huomioitu ympäristövaikutukset ja sillä on suuri vaikutus ennen kaikkea henkilöstön tietämykseen ja sitä kautta alueen muihin yrityksiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hiihtokeskus Iso Syöte toteutti syksyllä 2021 lumetushankkeen, jossa uusittiin kolmen laskettelurinteen lumetuskalusto sekä rinnesähköt. Projektissa asennettiin 22 uutta kiinteää puoliautomaatti lumitykkiä sekä rinteiden valaistus vaihdettiin nykyaikaiseen led-valaistukseen. Hankkeen tavoitteena oli energiatehokkuuden parantaminen, lumetuksen nopeuttaminen sekä rinteiden mahdollisimman nopea aukaisu vaihtelevissa syystalven olosuhteissa. Projekti onnistu hyvin ja ensimmäinen laskettelurinne saatiin avattua asiakkaille vain 2.5 vrk lumetuksen jälkeen pohjoisen syyslomaviikonlopulle.