Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78304

Hankkeen nimi: Kalusteet kierrätykseen ja materiaaleiksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.8.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: THOMART OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1973265-8

Jakeluosoite: Hakatie 2

Puhelinnumero: +358400640727

Postinumero: 40900

Postitoimipaikka: SÄYNÄTSALO

WWW-osoite: www.thomart.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohtola Jyrki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jyrki.pohtola(at)vivaldo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400640727

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kalusteet kierrätykseen ja materiaaleiksi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 952

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 952

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hakatie 2

Postinumero: 40900

Postitoimipaikka: SÄYNÄTSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
pyrimme työllistämään erityisesti naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
pyrimme työllistämään erityisesti naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
päätavoite on edistää kestävää kehitystä ja suojella luontoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 4
turha huonekalujen murskaaminen polttojätteeksi vähenee kun pikkuvialliset korjataan edelleen myytäviksi tuotteiksi
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Rekkojen paluukuormien koordinoitu hyödyntäminen viallisten tuotteiden palautuksissa korjauspisteeseen vähentää co-päästöjäa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Huonekaluteollisuuden jo kerran käsitelty puu ei mene polttoon vaan tuotteena käyttöön
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Puun polton väheneminen , rekkojen co päästöt vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
hyödynnettävissä olevat tuotteet uudelleen myyntiin ja se mitä ei voi myydä lajitellaan tarkasti kierrätykseen ja uusiokäyttöön esim erilaisten lopputuotteiden valmistuksessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 3
Tuotteiden lajittelupiste ja korjauspajan sähkö aurinkopaneeleilla
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Sijoittuminen alueille joissa tilat edullisia ja työvoimaa tarjolla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Rekkojen turha ajelu tyhjinä vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 4
Kaikki mikä vie kohti tavoitetta täydelliseen materiaalin uudelleenkäyttöön edistää asiaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

kts . raportti esiselvityksestä