Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78363

Hankkeen nimi: Jubilo Digitaalinen Alusta

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JUBILO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0687241-6

Jakeluosoite: Mikkeläntie 1 A

Puhelinnumero: +358408211350

Postinumero: 02770

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.jubilo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Stenmark Viktor

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: viktor.stenmark(at)jubilo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358408211350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudessa hankkeessa haluamme kehittää meidän liiketoimintamallia ja liiketoimintaa. Haluamme luoda digitalisoidun alustan, joka auttaa meitä laajentamaan liiketoimintaamme ja lisäämään kysyntää meidän tuotantolaitokselle sekä muille pakkausvalmistajille. Alusta auttaa meitä laajentamaan muualle EU:hun ja tekee pakkausteollisuudesta ympäristöystävällisemmän.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 32 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 943

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 32 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 943

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nokkalanpuisto 5

Postinumero: 02230

Postitoimipaikka: ESPOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Emme ole tehneet virallista analyysiä tästä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
On huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Haluamme edistää sukupuolten tasa-arvoa hankkeessa, hankkeen myötä pystymme työllistämään lisää henkilöitä ja tässä vaiheessa tasa-arvo on erittäin tärkeätä meille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeessa halutaan tutkia miten pystymme paremmin käyttämään uusiomuovia ja paperi tuotteita neitseellisen muovin sijaan ja löytää tapoja kierrättää raaka-aineita käytön jälkeen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Pystymme hankkeen kautta vähentämään co2 päästöjä sen mukaan kun vähennämme neitseellisen muovin käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Tällä hetkellä meidän asiakkaat ja muiden vastaavien tuotteiden asiakkaat polttavat suurissä määrissä muovisia pakkausjätteitä. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda tapa asiakkaille kierrättää tuotteita paremmalla tavalla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Liiketoimintamallin uusimisessa keskistymme digitaaliseen alustaan joka tulee tulevaisuudessa olemaan meidän koko liiketoiminnan ydin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke mahdollistaa työllistämistä ja tässä haluamme tukea tasa-arvon edistämistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalinen Alusta pakkauksille on toiminnassa ja tämän myötä digitalisoimme meidän pakkausalaa.