Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78385

Hankkeen nimi: E FAT Global

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.10.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: E FAT FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3171414-5

Jakeluosoite: Linnavuorentie 28

Puhelinnumero: +358405163735

Postinumero: 00950

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: https://efat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rouvinen Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: efatfinland(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405163735

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena tehdä kasvua ja kansainvälistymistä tukeva kehitystyö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Linnavuorentie 28

Postinumero: 00950

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei liity hankkeen päätavoitteisiin tai sisältöön
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
yrityksenä huomioimme kaikessa toiminnassamme tasa-arvoisuuden, myös sukupuolen näkökulmasta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei liity hankkeen päätavoitteisiin tai sisältöön

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Sähköpyörä toimii etenkin kaupunkialueella ja lyhyehköjen liikkumisten osalta auton korvaajana, lisäksi pyörän valmistus on ekologisempaa ja edistää näin merkittävästi CO2 -päästöjen pienenemistä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Sähköpyörä toimii etenkin kaupunkialueella ja lyhyehköjen liikkumisten osalta auton korvaajana ja edistää näin merkittävästi CO2 -päästöjen pienenemistä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Sähköpyörä toimii etenkin kaupunkialueella ja lyhyehköjen liikkumisten osalta auton korvaajana, lisäksi pyörän valmistus on ekologisempaa ja edistää näin luonnon monimuotoisuuden säilymistä sekä CO2 - päästöjen pienenemistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Sähköpyörä toimii etenkin kaupunkialueella ja lyhyehköjen liikkumisten osalta auton korvaajana ja edistää näin merkittävästi CO2 -päästöjen pienenemistä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000 -teemaan suoraan
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
E FAT sähköpyörän valmistaminen kuluttaa erittäin vähän materiaaleja ja luonnonvaroja verrattuna muihin vaihtoehtoisiin liikkumisvälineisiin kuten autoihin tai moottoripyöriin ja mopoihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
E FAT sähköpyörän valmistaminen kuluttaa erittäin vähän materiaaleja ja luonnonvaroja verrattuna muihin vaihtoehtoisiin liikkumisvälineisiin kuten autoihin tai moottoripyöriin ja mopoihin. Pyörän käyttö ei kuluta fossiilisia, uusiutumattomia luonnonvaroja lainkaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Pyörien suunnittelu, kokoonpano, myynti ja huolto tehdään Suomessa, suomalaisia resursseja/kumppaneita käyttäen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Pyörien koko ajan huoltoverkosto antaa huoltoa tekeville liikkeille ympäri Suomea lisää liikevaihtoa. Autamme näitä yrityksiä ottamaan tarjontaansa sähköpyörien huoltopalvelua, mikä on monelle täysin uusi palvelualue.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Sähköpyörä toimii etenkin kaupunkialueella ja lyhyehköjen liikkumisten osalta auton korvaajana, lisäksi pyörän valmistus on ekologisempaa ja edistää näin merkittävästi CO2 -päästöjen pienenemistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Pyöräilyn lisääminen, liikkuminen luonnossa pyöräillen edistää kansanterveyttä ja ihmisten yleistä elämisen laatua. E FAT pyörä tarjoaa mielekkään ja matalan kynnyksen tavan edellä mainittuun.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Ei liity suoraan hankkeen toimenpiteisiin. Yrityksenä huomioimme laaja-alaisesti toiminnassamme tasa-arvoisuuden toteutumisen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Pyöräily on tasa-arvoisimpia liikkumismuotoja; pyöräilyn aloittamisen kynnys on matala. E FAT sähköfatpyörä mahdollistaa pitkähkönkin matkan sekä pääsyn jopa haastavampiin kohteisiin.
Kulttuuriympäristö 7 7
E FAT sähköpyörän yksi ominaisuus on maastokelpoisuus, joka mahdollista miellyttävän liikkumisen erilaisissa ympäristöissä; luonnossa, kaupungissa, poluilla, huonoilla teillä.
Ympäristöosaaminen 9 9
E FAT sähköpyörän valmistaminen kuluttaa erittäin vähän materiaaleja ja luonnonvaroja verrattuna muihin vaihtoehtoisiin liikkumisvälineisiin kuten autoihin tai moottoripyöriin ja mopoihin. Pyörän käyttö ei kuluta fossiilisia, uusiutumattomia luonnonvaroja lainkaan. Pyörän kehityksessä otamme alihankinnasta alkaen huomioon ympäristövaikutukset.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-