Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78396

Hankkeen nimi: Vaarnii Oy: Suomalaista designia

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.8.2021 ja päättyy 30.11.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VAARNII OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3128679-3

Jakeluosoite: Sorvaajankatu 15

Puhelinnumero: +358504116864

Postinumero: 00880

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.vaarnii.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hirvonen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: CEO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti(at)vaarnii.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358504116864

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yrityksen kapasiteettia ja kykyä tuottaa enemmän tuotteita kansainvälisiä asiakkaita varten. Samalla yritys pystyy tehokkaammin luomaan uusia tuotteita sekä vähentämään ideointi/prototyyppi vaiheessa olevien tuotteiden kehityskustannuksia. Lisäksi yritys päivittää digitaalisia palveluitaan siten, että se pystyy tulevaisuudessa paremmin palvelemaan kansainvälisiä asiakkaita. Projektin tavoitteiden avulla pystymme parantamaan yrityksen kapasiteettia, palkkaamaan uusia osaajia yritykseen, vähentämään tuotannon kustannuksia, säästämään energiakuluissa investoimalla enegriaystävällisempiin laitteisiin sekä tehostamaan yrityksen brändiä kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 520

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 457

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 520

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 457

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Bulevardi 46

Postinumero: 00120

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi. Yrityksen liiketoiminnan kannalta on olennaista että yritys noudattaa tasa-arvoa sukupuolinäkökulmasta. Vaarnii Oy:n tulevissa rekrytoinneissa tulemme aina valitsemaan henkilöt heidän osaamisen perusteella, sukupuolesta riippumatta. Jokaiseen tehtävään voi hakea kuka tahansa sukupuolesta, iästä ja muusta taustasta huolimatta. Tehtävissä painotetaan ainoastaan henkilön osaamista, kokemusta sekä koulutusta. Yrityksen arvojen ja sääntöjen perusteella jokaista työntekijää pitää kohdella tasavertaisesti ja arvokkaasti sukupuolesta huolimatta. Emme salli toiminta ympäristössämme minkäänlaista häirintää tai syrjintää sukupuolen tai etnisen taustan perusteella.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa, sillä tulemme ottamaan projektiin henkilöitä sopivien taitojen ja osaamisen perusteella, ei sukupuolen perusteella. Hankkeen aikana projektin eri vastuualueisiin tullaan rekrytoimaan niin miehiä, kuin naisia, sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on edistää sukupuolten tasa-arvoa niin Suomessa, kuin myös kansainvälisesti. Panostamme jokaisella osa-alueella siihen, että niin yrityksen sisällä, kuin yhteistyökumppanuuksien ja muiden sidosryhmien toiminnassa tulee sukupuolten tasa-arvo toteutuu. Varmistamme, että yhteistyökumppanit ja sidosryhmät noudattavat samoja periaatteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Pystymme vastuullisesti hyödyntämään suomalaista metsää ja metsänhoito-osaamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Paikaillisten raaka-aineiden hyödyntäminen vähentää logistiikkaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Vastuullinen metsänhoidon kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Vastuullinen metsänhoidon kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Tuotteemme ja pakkauksemme ovat ekologisesti kestävämpiä kuin kilpailijoillamme.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Haluamme tehdä valmistustoimintaa Suomessa, mikä on aikaisemmin ollut vähenemässä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Valmistamme paikallisesti ja myymme maailmalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Luomme tuotteita puusta, mikä tutkitusti materiaalinan edesauttaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Olemme tasa-arvoinen työnantaja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 4
Luomme design-tuotteita kansainvälisesti kiinnostavimpien muotoilijoiden kanssa.
Ympäristöosaaminen 7 7
Vastuullinen suomalaisen puutavaran hankinta ja metsänhoito on toimintamme ja viestinnämme ytimessä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa yrityksen kapasiteettia ja kykyä tuottaa enemmän tuotteita kansainvälisiä asiakkaita varten. Samalla yritys pystyy tehokkaammin luomaan uusia tuotteita sekä vähentämään ideointi/prototyyppi vaiheessa olevien tuotteiden kehityskustannuksia. Lisäksi yritys päivittää digitaalisia palveluitaan siten, että se pystyy tulevaisuudessa paremmin palvelemaan kansainvälisiä asiakkaita. Projektin tavoitteiden avulla pystymme parantamaan yrityksen kapasiteettia, palkkaamaan uusia osaajia yritykseen, vähentämään tuotannon kustannuksia, säästämään energiakuluissa investoimalla enegriaystävällisempiin laitteisiin sekä tehostamaan yrityksen brändiä kansainvälisillä markkinoilla. Näkyvimmät tulokset olivat Osa-ulkokaluste- ja Hans-valaisin mallisto.