Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78397

Hankkeen nimi: Paperikupin suunnittelun ja tuotantoprosessin virtaviivaistaminen sekä automaatioasteen lisääminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.9.2021 ja päättyy 1.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CUPBIO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3165358-1

Jakeluosoite: Ahlströmintie 1

Puhelinnumero: +358505298122

Postinumero: 07970

Postitoimipaikka: RUOTSINPYHTÄÄ

WWW-osoite: cupbio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kauria Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hpj.

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne(at)cupbio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505298122

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehitetään 3D työkalu, joka tehostaa kupin suunnitteluprosessia sekä lisää automaatioastetta tuotantoprosessissa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 006

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 8 006

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Loviisan

Kunnat: Loviisa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahlströmintie 1

Postinumero: 07970

Postitoimipaikka: RUOTSINPYHTÄÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pintapuolinen analyysi tehty omistajien toimesta ja todettiin, että tärkeää saada mahdollisimman heterogeeninen joukko parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehittämisestä vastaavalla konsulttitoimistolla on projektiin korvamerkitty sekä miehiä että naisia. Näin saadaan monipuolisempia näkökulmia hankkeen toteuttamiseksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Cupbion liikeidean ytimessä on mm. materiaalien kierrätys sekä hävikin vähentäminen/uusiokäyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Cupbio luo työpaikkoja Suomeen ja käyttää vain kotimaisia raaka-aineita tuotantoprosessissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Tämän hankkeen ytimessä on aineettoman palvelun kehittäminen, joka parantaa prosessien tehokkuutta sekä vähentää materiaalien käyttöä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Cupbion markkinoinnissa mm. kasvatetaan ihmisten tietoisuutta ympäristövastuusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kehitettiin 3D työkalu kartonkikuppien suunnitteluun, joka tehostaa kupin suunnitteluprosessia sekä lisää automaatioastetta tuotantoprosessissa. Työkalun avulla voidaan nopeasti luoda kupin design, havainnollistaa 3D-kuva asiakkaalle sekä samalla hyväksyttää kupin design. Tämä luonnollisesti säästää aikaa ja rahaa, lyhentää toimitusaikoja, vähentää hävikkiä ja asiakaskokemus paranee uudelle tasolle.