Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78453

Hankkeen nimi: Pintakäsittelylinjojen jatkokehitys

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MALER OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0773587-8

Jakeluosoite: PL 184

Puhelinnumero: +358405845094

Postinumero: 84101

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.maler.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Junttila Sampo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talousjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sampo.junttila(at)maler.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405845094

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälistyminen ja mahdollisuus tuottaa kohdemaihin markkinoiden vaatimaa oikeaa laatua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 605 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 600 312

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 605 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 600 312

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 184

Postinumero: 84101

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tarpeellinen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole ollut ohjaava tekijä investoinnin toteuttamisessa. Hanke on kuitenkin lisännyt naistyöpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 0
Ei-haitallisia päästöjä aiheuttavien pintakäsittelyaineiden käyttäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Ei-haitallisia päästöjä aiheuttavien pintakäsittelyaineiden käyttäminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 0
Ei synnytä kaatopaikka jätettä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 0
Tuotantolaitoksen lämpö tuotetaan raaka-aineen sivuvirroista
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Alueellisten uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Alueellisten testaupalvelujen käyttäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 0
Alueellisten työpaikkojen säilyttäminen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Raaka-aineen sivuvirtojen kierrättäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälistyminen ja mahdollisuus tuottaa kohdemaihin markkinoiden vaatimaa laatuluokkaa.