Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78546

Hankkeen nimi: mcare Oy kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.10.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MCARE OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2290861-8

Jakeluosoite: Työpajankatu 10 A

Puhelinnumero: +358 44 092 6962

Postinumero: 00580

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: https://mcare.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uronen Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.uronen(at)mcare.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 092 6962

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa mcare Oy toteuttaa kansainvälisen skaalautumisen käynnistämistä varten tarvittavia toimenpiteitä. Hankkeessa keskitytään keräämään tarvittavia taustatietoja valituista kohdemarkkinoista, tekemään yhteistyökumppanikartoituksia ja suunnittelemaan yrityksen sisäisiä prosesseja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 59 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruoholahdenkatu 8

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole ollut tarvetta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa, esimerkiksi uusia työtekijöitä palkattaessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 4
Korjaustyössä käytetään laitevalmistajien alkuperäisiä varaosia, joiden tuotantokanavissa eri mineraalien käyttöä ja varaosatuotantoa seurataan vastuullisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Huoltoliiketoiminta lähtökohtaisesti pidentää laitteiden käyttöikää, kun niiden rikkoutuessa ei osteta uutta vaan korjataan vanha. Liiketoiminta tukee elektroniikan ja materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, vähentäen näin jätteenmuodostumista ja luonnonvarojen turhaa käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
koko mcare Group -konserni käyttää vain hiilineutraalia sähköä, mikäli autoetuja henkilöillä on ne ovat hybridi- tai täyssähköautoja. Lisäksi yritys on lähes paperiton ja kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys ovat osa koko konsernin liiketoimintaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-