Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78569

Hankkeen nimi: ReFox OpenAPI

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.8.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ATK LILLHONGA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2088116-7

Jakeluosoite: Torikatu 16

Puhelinnumero: +358500560285

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: lillhonga.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lillhonga Petter

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petter(at)lillhonga.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500560285

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ReFox OpenAPI mahdollistaa asiakkaittemme antaa kolmansille osapuolille pääsyn ReFox toiminnanohjausjärjestelmään hakeakseen, tallentaakseen ja muuttaakseen sinne tallennettua dataa

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 338

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 620

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 42 338

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Torikatu 16

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Mahdollistaa tehokkaamman datankäsittelyn ja täten säästää energiatarpeissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Mahdollistaa tehokkaamman datankäsittelyn ja täten säästää energiatarpeissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Mahdollistaa tehokkaamman datankäsittelyn ja täten säästää energiatarpeissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Mahdollistaa tuotteen käyttäjien laajemman ja paremman yhteyden omiin asiakkaisiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuote on 100% aineeton.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Vähentää tarvetta, jossa tuotteen omistajan ja tuotteen omistajan asiakkaan tarvitsee toimia samoissa tiloissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

ReFoxiin valmistettiin avoin REST-API rajapinta. Valmistimme uuden SPA verkkokauppa-alustan hyödyntäen Inertia.js, Vue3, Tailwind.css ja Laravel Mix:iä