Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78598

Hankkeen nimi: Neurosonic kansainvälistymishanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY NEUROSONIC FINLAND LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2370999-5

Jakeluosoite: Saaristonkatu 1

Puhelinnumero: +358458448863

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: https://neurosonic.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pahkamaa Simo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: simo.pahkamaa(at)neurosonic.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358458448863

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Neurosonic kansainvälistymishanke keskittyy tuoteportfolion, palveluliiketoiminnan sekä viennin edellytysten kehittämiseen kannattavan ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 736

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 99 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 736

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Saaristonkatu 1

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työtehtävään palkataan aina yritykselle parhaiten soveltuva henkilö sukupuolesta riippumatta. Yrityksessä on tällä hetkellä 37,5% naishenkilöitä töissä. Yritys kunnioittaa tasa-arvoa ja tarkoitus on pitää sukupuolijaukauma tasapainoisena yrityksessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kyllä, työt eivät katso sukupuolta, työtehtävään voidaan valita pätevin ihminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Työtehtäviin palkataan aina parhaiten soveltuva henkilö, sukupuolesta riippumatta. Yrityksessä on tällä hetkellä 37,5% naishenkilöitä töissä. Yritys kunnioittaa tasa-arvoa ja tarkoitus on pitää sukupuolijaukauma tasapainoisena yrityksessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Ihmiset voivat rentoutua ja palautua kotona, tai jopa matkalla kotiin autossa. Poistaa tarpeen liikkua hierojalle/jossain tapauksessa kuntosalille. Lisäksi tuotannossa pyritään materiaalivalinnoilla vaikuttamaan luonnonvarojen kestävyyteen. Esimerkiksi käytettävä värähtelyhuopa on jo nyt kierrätysmateriaalia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Ilmastonmuutos aiheuttaa useille lisääntyvää stressiä. Neurosonic vähentää tämän aiheuttamia oireita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Laitteet eivät ole haitaksi ympäristölle
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei kosketa yritystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kosketa yritystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Tarkoituksessa on tuotannon kehittämisellä ja kilpailuttamalla saada vaikutuksia myös yrityksen tuotteiden valmistukseen ja pakkaukseen. Hiilijalanjälki ja ekologisuus ovat isona asiana päätöksen perusteelle.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Tarkoituksessa on tuotannon kehittämisellä ja kilpailuttamalla saada vaikutuksia myös yrityksen tuotteiden valmistukseen ja pakkaukseen. Hiilijalanjälki ja ekologisuus ovat isona asiana päätöksen perusteelle.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Yrityksen tuotteiden komponenttien valmistus tapahtuu lähes täysin Suomessa. Yrityksen tuotteet kasataan tällä hetkellä 100% Suomessa. Yrityksen tuotetutkimukset ja tuotekehitys tehdään Suomessa. Älylaitteiden ohjelmointi tapahtuu ulkomailla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kyllä. Hanke edistää Neurosonicin laitteiden lääkelaitehyväksyntää EU ja USA talousalueella.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Yritys toimii kansainvälisesti, kuten tässä hankkeessa on tarkoituksena etsiä oikea jakelukanava, niin että olemme ekologinen ja rahtikustannukset ovat järkevät.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke liittyy täysin hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Sukupuolineutraali rekrytointipolitiikka
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Yrityksen pääkonttori tulee pysymään Suomessa vienninkin kasvaessa, mutta yrityksestä tulee monikulttuurinen.
Kulttuuriympäristö 1 1
Kansainvälisesti toimiva yritys tukee monikulttuurisuutta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske yritystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-