Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78676

Hankkeen nimi: 3D-Laserskannaus

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NEVIA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2164235-2

Jakeluosoite: Kalajoentie 6

Puhelinnumero: +358503760154

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.nevia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vääräniemi Raimo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raimo.vaaraniemi(at)nevia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503760154

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaaliseen GNSS-INERTIA tekniikkaan perustuvaan 3D-Laserskannauksen analysointi, datan jatkojalostaminen ja datan hallinnan ylläpito

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 295 370

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 277 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 295 370

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 277 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tetriläntie 6 A6

Postinumero: 90460

Postitoimipaikka: OULUNSALO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on neutraali sukupuolinäkökulmasta eikä erillinen analyysi ole tarpeen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa sukupuolella ei ole merkitystä ja henkilöstöä rekrytoimassa pyritään valitsemaan tasapuolisesti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoite on valita uusia työntekijötä tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Mittaustyö maastossa vähenee liikkumiseen käytettävä energia pienenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 3
Liikenteen hiilidioksidipäästöt pienenee, kun nykyiset monet eri mittaukset tehdään eri laitteella ja mittaus kerralla ja nyt saadaan samalla laitteella ja yhdellä kertaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 8
Saadaan paikallisesti ja laajemminkin tuotettua parempaa tietoa hankkeita varten jolloin esimerkiksi ELY-keskuksen panostuksella tietöihin saadaan parannettua nykyistä tasoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 9
Hanke mahdollistaa tuottaa paikallisesti suuren määrän työpaikkoja datan analysoinnissa, vaikka tieto on kerätty laajalta alueelta (koko Suomi, ulkomaat)
Liikkuminen ja logistiikka 2 10
Vähentynyt mittauskonsultaation tarve ja entistä tarkempi tiestön korjausvelan hoitoprosessi, jossa mm. päällystäminen voidaan fokusoida entistä tarkemmin korjausta tarvitseviin kohteisiin. Lisäksi yleinen tiestön kunto kohenee entistä tarkemman kunnossapidon myötä ja tien pinnan kunto mahdollistaa ajoneuvoliikenteen sujuvamman liikkumisen – vähemmän päätöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-