Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78677

Hankkeen nimi: The boreal projectin liiketoiminnan kehitys

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.10.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: THE BOREAL PROJECT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3142378-6

Jakeluosoite: Kuikkalammentie 2

Puhelinnumero: +358458916464

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.theborealproject.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirviö Joonas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: joonas(at)granulous.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358458916464

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää The Boreal Project Oy:n kehittämään biohajoavavan komposiitin tuotantoon liittyvä liiketoiminta ja kehittää liiketoimintamalli, joka mahdollistaa yrityksen nopean ja kansainvälisen kasvun.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 940

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 808

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 940

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 33 808

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuikkalammentie 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Olemme keskittyneet oman materiaalin kehittämiseen liiketoiminnan tässä vaiheessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Markkinoinnissa ei korosteta kumpaakaan sukupuolta vaan pyritään korostamaan muita asioita. Toki toteutamme valtavirstaistamista neutraalilla otteella, joka tukee sukupuolista tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on pienillä muutoksilla saatavat suuret vaikutukset ympäristöön sekä kulutustottumuksiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
käytämme kertaalleen käytettyä raaka- ainetta, joka menee muutoin jätteeksi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Hiilijalanjälkemme tulee olemaan melko olematon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Materiaalimme ei vahingoita luontoa missään elinkaarensa vaiheessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 10
Tulemme olemaan suunnannäyttäjinä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on myös yksi meidän avain tehtävistämme.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kehitämme jätteestä oman raaka- aineemme ja tutkimme tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia poistaa fossiilisten raaka-aineiden riippuvuutta tuotannoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Pyrimme käyttämään puhdasta ja uusiutuvaa energiaa mahdollisimman paljon.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Pyrkimyksemme mukaisesti haluamme olla aina lokaali toimia minne päin maailmaa menemmekin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Meidän toiminta-ajatuksemme on myös oikaista vääriä luuloja ekologisista tuotteista sekä uudelleen kouluttaa kuluttajia tiedostamaan tuotteiden alkuperiä.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Lokaalilla toiminnalla pyrimme vaikuttamaan logistiikasta tuleviin kuormituksiin minimoimalla ne mahdollisimman vähäisiksi. Pyrimme järjestämään logistiikan mahdollisimman tehokkaasti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Tuotteemme tulee vaikuttamaan myös henkiseen hyvin vointiin, koska pienillä arkisilla teoilla saavutetaan suuria muutoksia pitkällä aikajänteellä. Tätä asennetta iskostamme asiakkaisiimme.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Liiketoimintamme perustuu maan läheiseen ajatteluun, joka edesauttaa mielestämme myös tasa-arvon kehittämistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Liiketoimintamme tuotteet kuuluvat kaikille yhteiskunnallisesta statuksesta tai kulttuurista riippumatta.
Kulttuuriympäristö 10 10
Tuomme oman mausteemme paikallisiin kulttuureihin omalla luontoa arvostavalla otteellamme.
Ympäristöosaaminen 10 10
Opetuksellisuus on osa meidän toiminta filosofiaamme. Tällä tavoin saamme nostettua ympäristötietoisuutta sekä osaamista korkeammalle.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen pää-asiallinen tehtävä oli saada kehitettyä liiketoimintamallia sekä materiaalin viimeistelyt suoritettua. Hankkeen avulla pystyimme toteuttamaan materiaalille tarvittavat testaukset sekä kehitykset ja lopputuloksena meillä on yksi markkinoiden parhaista materiaaleista bio-muovi markkinalla. Materiaaliamme on testattu Euroopassa, Japanissa, Kiinassa ja käymme keskusteluja Yhdysvaltoihin materiaalin hyödyntämiseen liittyen. Yhtiömme etenee suunnitelman mukaisesti ja tavoittelee liikevaihdon kasvua jo tämän vuoden puolella.