Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78797

Hankkeen nimi: Lentoliikenteen tulevaisuus Pohjois-Suomessa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0922484-4

Jakeluosoite: Poratie 5 A

Puhelinnumero: 040 685 4000

Postinumero: 90140

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rauno Kurtti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: rauno.kurtti(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 686 130

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Suomen nopean saavutettavuuden eteen on tehty paljon töitä viime vuosina erilaisten hankkeiden, matkailun markkinointi- ja myyntiorganisaatioiden, yritysten sekä muiden tahojen toimesta. Lentoliikenteen kehitys ja tulevaisuuden näkymät olivatkin alueella hyvät vuoden 2020 alkuun saakka, jolloin korona virus alkoi levitä globaaliksi pandemiaksi. Matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja romahtanut kysyntä pysäyttivät lentoliikenteen lähes täysin, ja useat paikkakunnat myös Pohjois-Suomessa jäivät ilman lentoyhteyksiä. Syksyn ja talven 2021/22 aikana lentoliikenteen tarjonta lähti kehittymään hieman parempaan suuntaan, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 aiheutti lisää uusia haasteita. Lentoliikenteen palautuminen tulee olemaan hidasta, ja pandemiaa edeltävän vuoden 2019 tason saavuttaminen vie varmasti useita vuosia.

Pohjois-Suomessa tarvitaan selkeä tilannekuva lentoliikenteen kehittymisestä ja palautumisesta niin kotimaan kuin kansainvälisessä liikenteessä, jotta alueella on edellytyksiä toimia aktiivisesti lentoliikenteen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Hanke on mukana jakamassa ja välittämässä ajantasaista tietoa sekä osallistuu aihepiiriin liittyviin verkottumis- ja vaikuttamistilaisuuksiin. Hankkeella luodaan edellytyksiä alueen yritysten kilpailukyvylle ja säilymiselle.

Alueen toimijoita autetaan pitämään yhteyttä alueelle operoiviin lentoyhtiöihin ja lentoasemien ylläpitäjiin. Lentoliikenteessä operoivien tahojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta aktivoidaan tarvittaessa myös aluetasolla. Hanke tekee yhteistyötä, alueorganisaatioiden, kauppakamarien sekä muiden hankkeiden ja projektien kanssa.

Hanke tekee yhteistyötä liityntäliikenteen ja matkaketjujen kanssa toimivien tahojen kanssa. Hanke järjestää lentoliikenteeseen liittyviä tilaisuuksia.

Hanke hankkii tietoa ja analyysejä lentoliikenteen kehittymisestä sekä taloudellisista vaikutuksista alueille.

Hankkeella varmistetaan se, että hankealueen toimijoilla ja päättäjillä on ajantasainen näkemys tilanteesta ja lentoliikenteeseen liittyviä asioita pidetään esillä käytäessä keskusteluja alueen liikenteen kehittämisestä. Lyhyellä aikavälillä lentoliikenne pyritään palauttamaan sellaiselle tasolle, että se palvelee optimaalisesti alueen matkustustarpeita. Pitkän aikavälin vaikutuksina voidaan valmistautua ajoissa lentoliikenteen kehittymisessä tapahtuviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yritykset
- Lentoliikenteessä operoivat toimijat
- Alueen päättäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Lentoyhteyksiä tarvitsevat tahot
- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 116 620

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 065

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 166 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 164 947

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Nivala-Haapajärven, Kajaanin, Kehys-Kainuun, Ylivieskan, Koillismaan

Kunnat: Ylivieska, Taivalkoski, Paltamo, Ristijärvi, Reisjärvi, Merijärvi, Utajärvi, Lumijoki, Suomussalmi, Kempele, Ii, Kalajoki, Raahe, Muhos, Tyrnävä, Kärsämäki, Alavieska, Oulu, Siikajoki, Sievi, Hailuoto, Siikalatva, Oulainen, Pyhäjärvi, Haapavesi, Pudasjärvi, Sotkamo, Vaala, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjoki, Kajaani, Puolanka, Kuusamo, Pyhäntä, Liminka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Palvelujen kehittäminen ja ylläpitäminen edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Matkailupalvelujen kehittäminen ja elämyspalveluiden tuottaminen vaatii hyvät liikenneyhteydet.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Liikkuminen ja logistiikka ovat hankkeen keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Parantunut liikkuminen ja logistiikka edistää ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen fokuksessa on ihmisten liikkumisen helpottaminen ja sujuvoittaminen. Hankkeessa on vahva alueellisen tasa-arvon näkökulma.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kyseiseen teemaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hanke nostaa esille lentoliikenteen tulevaisuuden energiaratkaisut.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on tuottanut ajantasaista tietoa ja analyysejä lentoliikenteen kehittymisestä kotimaan ja kansainvälisen lentoliikenteen näkökulmista. Tilannekatsauksien tarkoituksena on ollut auttaa alueen päättäjiä ja muita toimijoita pysymään ajan tasalla lentoliikenteen kehityksestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Hanke on myös tuottanut taustamateriaalia alueen toimijoille erilaisiin tarkoituksiin. Tuotetun materiaalin avulla on rakennettu mm. business case – esimerkkejä lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille.
Hanke on ollut mukana erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on käsitelty liikenteeseen liittyviä asioita. Hanke on tehnyt useita lentoliikennettä koskevia alustuksia ja esityksiä erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Hanke on kilpailuttanut lentoliikenteen taloudellisten vaikutusten selvitystyön. Selvitystyössä on tarkasteltu lentoliikenteen taloudellisia vaikutuksia Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentoasemien vaikutusalueilla. Yhteistyötä selvityksen osalta tehtiin, kaupunkien, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, oppilaitosten, matkailun alueorganisaatioiden ja kehitysyhtiöiden kanssa.
Hanke on järjestänyt tapaamisia Finavian johdon sekä myynnin ja reittikehityksen kanssa pääkonttori ja paikallisella tasolla. Hanke on ollut mukana tapaamisissa Finnairin edustajien kanssa alueen lentoyhteyksien osalta. Hanke on käynyt keskusteluja Visitfinlandin edustajien kanssa alueen saavutettavuuden haasteista. Visit Finlandilla on myös tahtotila kohdentaa resursseja enemmän liikenteelliseen saavutettavuuteen. Hanke on auttanut Kajaanin lentoaseman liityntäliikenteen selvitystyössä.
Hanke järjesti toukokuussa Vuokatissa ”Lisää suoria lentoja Pohjois-Suomeen” -tilaisuuden. Tilaisuudessa käytiin läpi perusasioita, joiden täytyy olla kunnossa ja jotka täytyy ottaa huomioon lähdettäessä myymään ja markkinoimaan aluetta lentokohteena mm. lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille. Hanke järjesti Oulussa lentoliikenteen taloudellisten vaikutusten selvitystyön tulosten julkaisutilaisuuden. Molempiin tilaisuuksiin saattoi osallistua myös etänä ja tilaisuuksista tehtiin tallenteet. Hanke on ollut mukana Business Forum Ruka -tapahtuman järjestelyissä Kuusamossa. Tapahtuman teemana oli Pohjois-Suomen uusi strateginen asema. Tilaisuudessa lentoliikenne oli yhtenä esillä olevista teemoista.