Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20001

Hankkeen nimi: Rakennerahastojen sähköiset palvelut

Toimintalinja: 7. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.5.2014 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Jakeluosoite: PL 32

Puhelinnumero: 029 506 0000

Postinumero: 00023

Postitoimipaikka: Valtioneuvosto

WWW-osoite: http://www.tem.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hämäläinen Keijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: keijo.hamalainen(at)tem.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 369 0211

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella rahoitetaan EU:n rakennerahastojen hallinnointiin tarkoitettujen sähköisten palvelujen kehittämis- ja ylläpitokustannuksia.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 906 088

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 872 805

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 403 088

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 872 805