Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20139

Hankkeen nimi: Duunivalmentaja

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ammattienedistämislaitos AEL

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0116354-9

Jakeluosoite: Kaarnatie 4

Puhelinnumero: 09-53071

Postinumero: 00410

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ael.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PESONEN ERKKI JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erkki.pesonen(at)ael.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7224792

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Duunivalmentaja –projektin tavoitteena on saada mahdollisimman monta nuorta, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutuspaikka tai työpaikkaa oppisopimuksen kautta opiskelemaan ja töihin. Nuorten ohjaamisessa opiskeluun tärkeä rooli on koulujen opinto-ohjaajilla, vanhemmilla ja muilla läheisillä ystävillä ja sukulaisilla. Tiedottamalla sosiaalisen median kautta ja järjestämällä infotilaisuuksia potentiaalisille opiskelijoille, opinto-ohjaajille ja opiskelijan lähipiirille tehdään oppisopimusta tunnetuksi ja houkuttelevaksi.
”Taidolla työhön – oppisopimuksella ammattiin” kampanjalla yritykset haastetaan kouluttamaan nuoria työntekijöitä oppisopimuksella yrityksen palvelukseen sekä solmimaan oppisopimuksia osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat esim. yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, ELY –keskukset, TE -toimistot ja muut nuorten työllistymisestä kiinnostuneet tahot. Tavoitteena saada oppisopimuskoulutusta tunnetuksi PK –yrityksille ja mahdollisimman monta oppisopimuspaikkaa nuorille. Tavoitteena on kehittää palvelumalli, jolla nuorten työllistymistä PK -yrityksiin helpotetaan ja tuetaan.
ns. yhden luukun palvelu. Palvelu auttaa kohtaamaan yritysten osaamistarpeet ja toisaalta nuorten kyvykkyydet. Duunivalmentaja -palvelu netissä on kohtaamispaikka työnantajille ja työn hakijoille. Palvelua tukemaan kehitetään virtuaalista neuvontamateriaalia, jota internetin kautta voivat lukea niin opiskelupaikkaa hakevat nuoret kuin uusia työntekijöitä hakevat yritykset.
Lisäksi Duunivalmentaja sparraa yrityksiä ja tekee oppisopimussuhteista yrityksille helpomman auttamalla
käytännön asioissa. Duunivalmentaja on yrityksen kontakti myös muun koulutuksen suunnittelussa. Tavoitteena on räätälöidä koulutus yrityksen tarpeista lähtien. Koulutuksen toteuttamista ja työnohjausta varten kehitetään etäopetusmenetelmiä ja opetusmateriaalia valittavilta pilottikoulutusaloilta. Nykyisessä nopeasti muuttuvassa globaalissa taloudessa yritykset joutuvat usein reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin ja työvoiman osaamistarpeisiin. Duunivalmentaja on yhteydessä myös TE -toimiston asiantuntijoihin, opoihin ja nuoriso-ohjaajiin ym. tärkeisiin kohderyhmiin.
Oppisopimuksen solmiminen voi olla vaikeaa juuri peruskoulun päättäneelle nuorelle, joka haluaa tekniikan aloille. Useissa työpaikoissa käytännössä alaikäraja työsopimuksille on 18 v. Syynä voi olla erilaisten kulkuneuvojen kuljettamiseen liittyvät ikärajat, työturvallisuuteen ja työn raskauteen liittyvät syyt. Usein nuoret eivät vielä omaa työelämän vaatimia valmiuksia. Näissä tapauksissa projektissa kokeillaan ja sovelletaan joustavia oppisopimuskäytäntöjä esim. 1+2 (1 vuosi ammatillisessa koulutuksessa ja 2 vuotta oppisopimuksella) tai 2 + 1 (2 vuotta ammatillisessa koulutuksessa ja 1 vuosi oppisopimuksella).
Projektin tavoitteista tiedotetaan web-sivujen, tiedotteiden, sosiaalisen median ja infotilaisuuksien ja seminaarien kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat PK -yritykset, jotka hakevat uusia työntekijöitä. Duunivalmentaja palvelee yritystä oppisopimuksen käytännön toteutuksessa, koulutuksen räätälöinnissä yrityksen osaamistarpeiden mukaisesti ja koulutuksen ja työnohjauksen käytännön toteutuksessa.
Projektin toisena kohderyhminä ovat peruskoulun päättänet, mutta yhteishaussa ilman aloituspaikkaa jääneet nuoret sekä muut alle 30 -vuotiaat ilman toisen asteen koulutusta olevat tai työttömät nuoret. Projektissa kehitettävä Duunivalmentaja palvelukonsepti tukee näiden ryhmien sijoittumista joko oppisopimuskoulutukseen, toisen asteen koulutukseen tai työharjoitteluun. Tavoitteena on tukea nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja laajemmin nuorisotakuun toteuttamista ja NAO koulutuksen toteuttamista. Se tukee osaltaan AEL:n strategiaa nuorisoasteen koulutuksen lisäämisestä.
Kolmantena kohderyhmänä ovat koulujen opinto-ohjaajat (opot), jotka neuvovat peruskoulun päättäviä nuoria jatko-opintojen valinnassa. Tavoitteena on jakaa tälle kohderyhmälle tietoa toisen asteen vaihtoehtoisista koulutusmahdollisuuksista ja erityisesti oppisopimuksesta yhtenä vaihtoehtona ammattiin opiskelussa työn ohessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat muut oppisopimuskoulutuksen järjestäjät. AEL tekee kiinteää yhteistyötä heidän kanssaan tarjotakseen kattavan, soveltuvan ja kokonaistaloudellisen oppisopimuskoulutuksen yrityksille. Verkostomainen yhteistyö eri oppisopimuskoulutuksen järjestäjien kanssa vahvistaa alueellista koulutus- ja kehittämistoimintaa.
Toisena välillisenä kohderyhmänä ovat alueelliset ELY-keskukset ja -toimistot. Duunivalmentaja avustaa yrityksiä osaavan henkilöstön kehittämisessä oppisopimuskoulutuksen avulla. Tässä työssä on toimivaa rakentaa tarvittaessa kokonaisratkaisuja, jossa ELY-keskusten ja -toimistojen palveluja hyödynnetään yhdessä Duunivalmentajan tarjoaman ohjauksen kanssa. ELY-keskusten ja -toimistojen kanssa voidaan tehdä mm. rekrytoinnissa osaamiskartoituksia ja kohdennettua opiskelijahankintaa.
Kolmantena välillisenä kohderyhmänä voivat olla ammatillista koulutuksen järjestäjät. Duunivalmentaja ”avaa ovia” niin työelämään kuin oppilaitoksiin tiedottaessaan oppisopimuskoulutuksen hyödyistä. Tavoitteena voi olla järjestää joustavia oppimispolkuja, joissa ammatillinen koulutus toteutetaan 1 v oppilaitoksessa + 2 v oppisopimuksella tai vastaavasti 2+1 vuotta edellä kuvatun mallin mukaan. Tätä yhteistyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja oppisopimustoimistojen kanssa.
Lisäksi projektin tuloksista hyötyvät AEL:n henkilökunnan edustajat, jotka vastaavat nuorten ohjaamisesta, koulutuksen suunnittelusta ja markkinoinnista. Projektin aikana järjestetään workshoppeja, joissa Duunivalmentaja konseptia kehitetään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 232 490

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 160 201

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 255 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 160 201

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme

Seutukunnat: Forssan, Helsingin, Raaseporin, Porvoon, Loimaan, Salon, Turun, Kouvolan, Lahden, Kotkan-Haminan, Hämeenlinnan, Riihimäen, Loviisan

Kunnat: Kirkkonummi, Hollola, Nurmijärvi, Lohja, Lapinjärvi, Järvenpää, Vantaa, Hyvinkää, Hämeenlinna, Jokioinen, Myrskylä, Loviisa, Hamina, Lahti, Vihti, Aura, Turku, Hausjärvi, Paimio, Karkkila, Tuusula, Inkoo, Salo, Porvoo, Kouvola, Sipoo, Riihimäki, Hanko, Naantali, Espoo, Raisio, Mäntsälä, Heinola, Kaarina, Loimaa, Helsinki, Kerava, Kotka, Orimattila, Forssa, Raasepori, Kauniainen, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 44

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 79

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 194

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tekniset alat ovat Suomessa perinteisesti olleet miesvaltaisia ja palvelu- ja hoiva-alan naisvaltaisia. Monet tekniset alat sopivat yhtä hyvin niin miehille kuin naisille. Työtehtävissä ei ole sellaisia vaatimuksia, joiden takia niin naiset kuin miehet eivät voisi niitä suorittaa. Opiskelijoiden alan valintaan vaikuttaa asenteet ja mielikuvat eri alojen työtehtävistä. Projektissa neuvontapalvelujen avulla pyritään muuttamaan näitä mielikuvia ja jakamaan tietoa eri aloista, jotta vähennettäisiin ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin yhtenä tuotteena on ”Digitaalinen opas nuorille työ- ja opiskelupaikan hakijoille”. Oppaan sisällössä ja käytännön neuvonnassa ja ohjauksessa nuorille opiskelu ja/tai työpaikan hakijoille otetaan huomioon sukupuolinäkökulma. Neuvonnassa ja ohjauksessa annettavalla tiedolla pyritään muuttamaan mielikuvia siten että naisten hakeutuminen perinteisesti miesvaltaisille tekniikan aloille lisääntyy ja ammattien sukupuolten mukainen eriytyminen vähenee. Tekniset alat ovat perinteisesti olleet miesvaltaisia, mutta nykyisin entistä enemmän myös naiset hakeutuvat teknisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolen tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen on osa AEL:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa. Edistämme ympäristömyönteisyyttä sekä koulutuksessa että kaikissa muissa palvelumuodoissamme. Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason. Toimintaamme arvioidaan ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Projektin yhtenä tavoitteena on etäopetuksen ja etäohjauksen lisääminen liittyen oppisopimuskoulutukseen. Samalla kehitetään AEL valmiuksia etäopetuksen lisäämiseen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen. Tämä vähentää koulutukseen liittyvää oppilaiden, yritysten edustajien ja AEL:n opettajien ja muun henkilökunnan tarvetta matkustaa ja niin muodoin vähentää CO2 päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen on osa AEL:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa. Edistämme ympäristömyönteisyyttä sekä koulutuksessa että kaikissa muissa palvelumuodoissamme. Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason. Toimintaamme arvioidaan ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Erityisesti rakentamiseen ja logistiikkaan kuuluvassa koulutuksessa otetaan huomioon ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen. Se on osa AEL:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa. Edistämme ympäristömyönteisyyttä sekä koulutuksessa että kaikissa muissa palvelumuodoissamme. Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason. Toimintaamme arvioidaan ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projekti on neutraali Natura 2000 -ohjelman kohteiden suhteen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
AEL:n toiminnassa noudatetaan materiaalien ja jätteiden kierrätystä ja uudelleen käyttöä. Se on tärkeä osa myös koulutuksessa. Toimintaamme arvioidaan ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Projektin sisältö ei liity suoranaisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Projektin kohderyhmänä on PK –yritykset ja niistä etenkin uusia työntekijöitä palkkaavat kasvuyritykset. Projektin tavoitteena on tukea näiden yritysten toimintaa kehittämällä nuorten kouluttamista ammattiin oppisopimus -koulutuksella ja tekemällä oppisopimus –koulutus yrityksen kannalta joustavaksi ja vähemmän byrokraattiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Projektin aikana kehitettään opetuksen virtuaaliympäristöä, etäopetusmateriaalia valituilta pilottikoulutusaloilta ja työnohjausta hyödyntäen nettipohjaisia kokouspalveluita. Samoin kehitetään digitaalinen opas nuorille työ- ja opiskelupaikan hakijoille
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Projektin aikana kehitettään opetuksen virtuaaliympäristöä, etäopetusmateriaalia valituilta pilottikoulutusaloilta ja työnohjausta hyödyntäen nettipohjaisia kokouspalveluita. Tämä vähentää tarvetta matkusta opiskelemaan tai toisaalta työnohjaukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada nuoret alle 30 -vuotiaat ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret joko ammatillisen koulutuksen piiriin tai oppisopimuksen kautta töihin ja sitä kautta ammattioppiin. Tämä osaltaan ehkäisee nuoria syrjäytymästä. Toisen asteen koulutuksen saaminen on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä keinoista saada nuoret työllistymään ja ehkäistä syrjäytymistä. Työllistyminen edistää nuorten sekä sosiaalista että taloudellista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Opiskelijoiden alan valintaan vaikuttaa asenteet ja mielikuvat eri alojen työtehtävistä. Projektissa neuvontapalvelujen avulla pyritään muuttamaan näitä mielikuvia ja jakamaan tietoa eri aloista, jotta vähennettäisiin ammattien eriytymistä sukupuolen mukaan. Tekniset alat ovat Suomessa perinteisesti olleet miesvaltaisia. Monet tekniset alat sopivat yhtä hyvin niin miehille kuin naisille. Työtehtävissä ei ole sellaisia vaatimuksia, joiden takia niin naiset kuin miehet eivät voisi niitä suorittaa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeen yhtenä tavoitteena on estää nuoria syrjäytymästä ja saada heidät opiskelemaan ammattiin tai oppisopimuksen kautta töitä tekemällä ja opiskelemalla hankkia ammatti. Kehitettävä etäopetusmateriaali ja menetelmät ja etänä tehtävä työnohjaus osaltaan vähentää alueellisia eroja ja mahdollistaa opiskelun ja työohjauksen olinpaikasta riippumatta. Projektin aikana tehtävä digitaalinen opas nuorille työ- ja opiskelupaikan hakijoille osaltaan helpottaa myös maahanmuuttajien, muista kieli- ja kulttuuritaustaisista perheistä tulevien henkilöiden perehtymistä neuvontamateriaaleihin ja siten opiskelu- ja ammatin valintaa edistäen yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke on neutraali kulttuutiympäristöjen suhteen
Ympäristöosaaminen 5 5
Ympäristöön kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen ja arviointi sekä haittojen vähentäminen on osa AEL:n koko organisaation ja alihankkijoiden jokapäiväistä toimintaa. Edistämme ympäristömyönteisyyttä sekä koulutuksessa että kaikissa muissa palvelumuodoissamme. Varmistamme koulutuksella ja tiedottamisella ajankohtaisen ja asianmukaisen ympäristötietoisuuden tason. Toimintaamme ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) vaatimuksien mukaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tehdä oppisopimuskoulutusta tunnetuksi PKT yrityksille sekä kehittää palvelu- konsepti, jonka kautta yritykset rekrytoivat oppisopimuksella nuoria työntekijöitä. Hanke onnistui tavoitteessaan kartoittaa pk-yritysten tarpeita ja luoda näiden pohjalta oppisopimuksen palvelukonsepti. Pitkän aikavälin tavoitteena oli lisätä oppisopimuspaikkoja nuorille. Hankkeen aikana luotiin uusi toimintatapa tietopuolisten opintojen yhdistämiseksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ohjauspalvelujen tuottamisessa eri toimijat (työnantajat, työpaikkakouluttajat, opiskelijat) voivat hyödyntää erilaisia välineitä ohjauksen toteuttamiseksi. On tärkeää, että asiakas voi vaikuttaa, miten hän haluaa saada ohjausta. Asiakas- ja työelämälähtöinen tapa vähentää byrokraattista mielikuvaa oppisopimuskoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta yleensä. Hankkeen aikana on tehty useisiin eri tutkintoihin verkko-opetus- ja oppimismateriaalia mm. audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon, logistiikan ja kiinteistöpalvelujen perustutkintoon. Pilottikoulutusten digitaalisen oppimisenympäristön käyttöönotossa on otettu huomioon asiakaslähtöiset opetusmenetelmät ja oppimismateriaalin sisällöt ja toteutustapa sekä ohjauksen toteutus. Digitaalisten oppimisympäristöjen ja –menetelmien kehittäminen ovat tärkeä osa AEL:n lähitulevaisuuden visiota. Duunivalmentaja-hankkeen kokemukset hyödynnetään täysimääräisesti kehittäessä koulutusten suunnitelmia, käytännön toteutusta verkossa ja myös tutkintojen järjestämistä hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja.