Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20159

Hankkeen nimi: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman viestintähanke

Toimintalinja: 7. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Jakeluosoite: PL 32

Puhelinnumero: 0295 16001

Postinumero: 00023

Postitoimipaikka: VALTIONEUVOSTO

WWW-osoite: http://www.tem.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LYRA LEENA KAISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ylitarkastaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: leena.lyra(at)gov.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 625 818

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomaisena ohjelman viestinnästä. Viestinnän tehtävä on tehdä EU:n rakennerahastoista rahoitettavaa hanketoimintaa tunnetuksi, kertoa tuloksista ja tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista potentiaalisille hakijoille. Ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuetaan viestinnällä. Viestinnän tavoitteena on tehdä EU:n rakennerahastoista rahoitettavaa ohjelmatyötä tunnetuksi ja luoda siitä myönteistä mielikuvaa.

Hallintoviranomainen käyttää teknisen tuen määrärahoja viestinnän kustannuksiin. Viestinnän tavoitteet, toimenpiteet ja organisointi on määritelty ohjelmakauden viestintästrategiassa. Keskeinen viestinnän väline on rakennerahastot.fi-verkkopalvelu. Teknistä tukea käytetään myös sosiaalisen median markkinoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Tämän lisäksi viestinnän määrärahoja käytetään kokousten ja tilaisuuksien kustannuksiin, julkaisuihin sekä käännöskustannuksiin. Hallintoviranomainen tuottaa kuva- ja videoaineistoa teknisellä tuella viestinnän tueksi. Viestinnän määrärahoilla voidaan hankkia viestintää edistäviä aineistoja, välineitä ja toimia.

Viestintähakkeella valmistellaan ohejelmakauden 2021-2027 viestintätoimia, kuten verkkopalvelut, graafinen ilme, tilaisuudet, koulutus sekä muut mahdolliset ostopalvelut. Viestintähankkeesta voidaan maksaa React EU -ohjelman viestinnän kustannuksia.

Hallintoviranomainen osallistuu ohjelmakaudella aktiivisesti ERI-rahastojen kanssa yhteistyössä tehtäviin viestintätoimiin. Yhteistyön muodot ovat tilaisuudet, kampanjat ja kilpailut niihin liittyvine toimenpiteisiin. Lisäksi hallintoviranomainen tuo näkyvyyttä rakennerahastoille osallistumalla kansallisten tahojen kanssa yhteistyössä järjestettäviin tilaisuuksiin ja muihin viestintätoimiin.

Teknisellä tuella hankitaan viestintään liittyvää koulutusta niin hallintoviranomaiselle kuin muille rakennerahastoviestintää hoitaville tahoille. Myös muita koulutustilaisuuksia on mahdollista maksaa hankkeesta. Viestinnän arvioinnista aiheutuvat kustannukset sisältyvät hankkeeseen.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 618 971

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 483 313

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 618 971

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 483 313