Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20342

Hankkeen nimi: Investointeja Itä-Suomeen - Valmennushanke

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Finland Oy

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2725690-3

Jakeluosoite: Porkkalankatu 1

Puhelinnumero: +358204695555

Postinumero: 00180

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.investinfinland.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VÄISÄNEN HELVI JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Senior Advisor, Business Development

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: helvi.vaisanen(at)investinfinland.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358204695555

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointeja Itä-Suomeen -Valmennusohjelman avulla tuemme kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten pk-yritysten syntymistä ja kilpailukykyisen toimintaympäristön luomista Itä-Suomeen. Edistämme elinkeinorakenteen ja yrityspohjan monipuolistamista ulkomaisten yritysten sijoittumis – ja investointiedellytyksiä kehittämällä. Tämä vaatii laaja-alaista alueiden tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä. Tavoitteemme on kasvattaa ammattimaisesti valmisteltujen investointikohteiden laatua ja määrää sekä paikallisten kehittämisyhtiöitten Invest in- ja Team Finland toimijoiden sekä KV-KIBSien (kansainvälistymiskonsulttien) osaamistasoa. Hanke tähtää kansallisen Invest-in toiminnan maastouttamiseen Itä-Suomeen.

Pilottivaiheen aikana (2013-2014) on käynyt selväksi, että kehitysyhtiön keskeinen rooli, potentiaalisten investointikohteiden tunnistaminen ja niiden kehittäminen investoreille esiteltäväksi on haasteellista; tieto- & taitotaso on puutteellista eikä työtä ole resurssoitu. Tähän tarvitaan panostusta ja on ymmärrettävä, että muutosten jalkauttaminen vie aikaa. Hanke valmentaa pk-yrityksiä oman tilanteensa analysoimisessa, liiketoimintasuunnitelman ja investorimemon tekemisessä ja niiden esittämisessä. Se lisää kehittämisyhtiön toimijoiden osaamistasoa investointiprosessin ymmärtämisessä, yritysten tukemisessa ja ohjaamisessa.

Valmennusohjelmaa testattiin pilotin aikana ja se todettiin erinomaiseksi. Vastaavanlaista ei ole Suomessa kehitysyhtiöiden & Invest in Finlandin toiminnassa. Hyvästä menestyksestä johtuen valmennusohjelmaa halutaan kopioida muuallekin. Valmennusohjelman tuloksena syntyi laadukkaita, ammattimaisesti valmisteltuja investorimemoja ja pk-yrittäjien tieto- & taitotaso suorista ulkomaisista investoinneista kehittyi. Tälle toiminnalle on olemassa jatkuva tarve. Yritysten ja kohteiden seulominen valmennukseen sekä investorin kriteerit täyttävien pk-yritysten valinta paikallisiin investorivierailuihin ei ole osana kehittämisyhtiöiden tavanomaista työtä, vaikka tarvetta olisi. Työ on jatkuvaa, ja sen resurssointi sekä budjetointi hankkeen avulla mahdollistaa tällaisen toiminnan.

Hanke on kolmen maakunnan yhteishanke, jota rahoittavat Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukset. Se on yhteishanke Invest in Finlandin, Josekin & Joensuun Tiedepuiston, Miktechin (Miksein), Navitas Kehityksen, Kuopio Innovationin, Savonlinnan Seudun ja Iisalmen kaupungin välillä. Josek edustaa myös Pielisen Karjalaa ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiötä (KETI:ä). Hankkeen ohjausryhmässä on kaikkien elyalueiden ja omarahoituksesta vastaavien kehittämisyhtiöiden edustus. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kari Virranta (Pohjois-Savon Ely). Muut ohjausryhmän jäsenet ovat Kirsi Kosunen (Etelä-Savon Ely), Tapio Kinnunen (Pohjois-Karjalan Ely) kaikkien kehittämisyhtiöitten toimitusjohtajat, Invest in Finlandin johtaja, projektipäällikkö ja projektikoordinaattori.

Toimenpiteet:
Kehittämisyhtiöt seulovat alueeltaan ne investointikohteet ja pk-yritykset, joiden johto hakee ulkomaista sijoittajaa ja strategista partneria. Heille ja kehittämisyhtiöiden Invest in -toimijoille, TF- toimijoille ja KV- KIBSeille järjestetään työpajamuodossa valmennustilaisuuksia, joissa heidän tieto & taito-tasonsa suorista ulkomaisista sijoituksista kasvaa. Alueiden Invest in ja Team Finland toimijat sekä KV-KIBSit osallistuvat kaikkiin työpajoihin, jolloin heidän osaamisensa karttuu. Tällaisia valmennuskokonaisuuksia järjestetään hankkeen jokaisena vuonna. Kuhunkin valmennuskierrokseen osallistuu uusi ryhmä valmennettavia pk-yrityksiä.

Invest in Finlandin roolina on projektin johtaminen, valmennusyritysten kilpailuttaminen ESR-sääntöjä noudattaen, valmennusyrityksen valinta, kohteiden paketointi mielekkäiksi toimialakohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Kehittämisyhtiön tehtävänä on investointikohteiden valinta ja aktiivinen osallistuminen valmennuksiin. PK-yritysten tehtävänä on investorimemojen tuottaminen, niiden ajan tasalla pitäminen ja paikallinen esittely sijoittajille. Kehittämisyhtiöt vastaavat paikallisista järjestelyistä, kun ulkomaiset investorit vierailevat alueelle.

Hankkeen avulla syvennämme pilotin aikana aloitetun investointien hankinnan useamman ELY-keskusalueen yhteistyöksi. Biotalous ja terveysalan hankkeet koordinoidaan vastaavien kansallisten INKA ja Finpron kasvuohjelmien kanssa. Yhteistyöllä rakennamme kokonaisuuksia, jotka ovat riittävän kiinnostavia sijoittajille.

Tulokset

Alueen pk-yrittäjien ja julkisten toimijoiden osaaminen kehittyy: Kehittämisyhtiöiden Invest in-toimijat harjaantuvat roolissaan investointikohteiden valinnassa ja niiden kehittämisessä, pk-yritykset oppivat laatimaan kohteestaan liiketoimintasuunnitelman, investorimemon ja esittämään sen sijoittajille. Pk-yritysten valmiudet sijoittajatapaamisiin kasvavat, onnistumisen mahdollisuudet ja sijoitusehdot paranevat. Toiminnan ammattimaisuus kasvaa, mikä lisää investointien kotiuttamistodennäköisyyttä.

Invest in Finlandin näkökulmasta tämä ESR ja siihen liittyvä EAKR -hanke ovat uusi, kumppanuusmallinen tapa tehdä yhteistyötä kehittämisyhtiöiden kanssa. Tämä toimintamalli aloitettiin pilotin aikana; sen jalkauttaminen on saatu alulle, mutta se vaatii jatkotyötä. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen tapa tehdä aluekehitysyhteistyötä Invest in Finlandille. Hankkeen avulla rakennetaan alueellista tarjoamaa ammattimaisesti ja samalla valmennetaan ja kehitetään alueellisten toimijoiden osaamista. Tavoitteena on, että jokaisella valmennuskierroksella hankesalkkuun saadaan neljä uutta investointikohdetta.


Projektin sisältö tukee maakuntien strategia- ja toimintasuunnitelmia ja ESR –rahoituksen temaattisia tavoitteita edistämällä osaamisen kehittämistä ja alueen pk-yritysten kilpailukykyä. Hankkeen edistymisestä järjestetään kerran vuodessa informaatiotilaisuus hanketta rahoittavien Ely-alueiden johtajille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Alueen pk-yritykset joiden omistajat ovat päättäneet hakea ulkomaisen investorin.
- Julkiset toimijat; kehitysyhtiöitten johto ja Invest in työtä tekevät henkilöt, ely-keskusten väki, Team Finland -toimijat, KIBSit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kehittämisyhtiöt laajemmin Suomessa. Kyseessä on uusi toimintatapa, jollaista muualla Suomessa ei ole käytössä. Invest in Finland soveltaa hankkeen parhaita käytäntöjä yhteistyössä kehittämisyhtiöiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 437 554

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 331 198

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 664 642

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 473 139

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Mikkelin, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Savonlinnan, Sisä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Sonkajärvi, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Rääkkylä, Enonkoski, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Mäntyharju, Liperi, Keitele, Lieksa, Tervo, Kiuruvesi, Sulkava, Rautalampi, Tuusniemi, Rautavaara, Nurmes, Rantasalmi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Polvijärvi, Vesanto, Kaavi, Pertunmaa, Suonenjoki, Heinävesi, Juuka, Varkaus, Juva, Pielavesi, Leppävirta, Savonlinna, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Joroinen, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Porkkalantie 1

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsinki

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 56

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Naisyrittäjien määrä on tunnetusti vähäinen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On mietitty keinoja, miten naisyrittäjiä saataisiin houkuteltua mukaan hankkeeseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
On mietitty keinoja, miten naisyrittäjiä saataisiin houkuteltua mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Metsähakkeen käyttö biojalostamojen raaka-aineena
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteutimme hankkeen aikana kolme valmennuskurssia pk-yrittäjille, joiden omistajien tahtotila oli laittaa yritys kasvukuntoon ja hakea strateginen partneri ja/tai sijoittaja kasvun aikaansaamiseksi. Seuloimme yritykset yhteistyössä kehittämisyhtiöitten ja ely-keskusten kanssa. Näin he harjaantuivat roolissaan investointikohteiden valitsemisessa ja niiden kehittämisessä. Pk-yritykset puolestaan oppivat valmennuksissa laatimaan yrityksesnä liiketoimintasuunnitelman ja sen pohjalta sijoittajamuistion eli teaserin ja esittämään sen ytimekkäästi. Toiminnan ammattimaisuus kasvoi, mikä lisäsi pk-yrittäjien valmiuksia ja neuvottelutaitoja sijoittajatapaamisiin ja onnistumisen mahdollisuuksia ja investointien kotiuttamistodennäköisyyttä.

Valmennuksiin osallistui 28 pk-yritystä, joista neljä on saanut sijoituksen. Useita nevotteluja on meneillään. - Olemme näin ollen tukeneet kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten syntymistä ja kilpailukykyisen toimintaympäristön syntymistä Itä-Suomeen.

Kilpailutimme jokaisen koulutushankkeen ja valitsimme parhaat käytännöt toteutetuista valmennuksista seuraavalle kurssille.
Valmennus tapahtui ryhmäopetuksena, joka tarjosi mahdollisuuden toisilta oppimiseen ja verkottumiseen. Jokaisen yrityksen kanssa käytiin alussa yrityskohtainen keskustelu lähtötilanteen selvittämiseksi. Valmennukset avattiin myös Team Finland toimijoille heidän osaamisensa kehittämiseksi.

Kurssin aikana pk-yrittäjät perehtyivät sijoitusprosessiin. liiketoimintasuunnitelman ja sijoitusmuistion laatimiseen ja harjoittelivat sijoittajamuistion esitystä muiden kurssilaisten edessä. Kurssin päättyessä heidän sijoitusmuistiossaan oli ammattimainen rakenne ja heidät oli valmennettu esittämään ytimekkäästi yrityksen ainutlaatuinen ratkaisu markkinoilla olevaan ongelmaan, yrityksen talouskehitys ja tulevaisuuden kasvupotentiaali, ydintiimi ja haluttu sijoitus ja sen käyttökohde. - Valmennuksen hit-ratio 4:28 (neljä yritystä 28:sta on saanut sijoituksen) on poikkeuksellisen hyvä: keskimääräinen suhdeluku on 1:400.

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana järjestimme julkisille toimijoille (kaupunkien kehittämisyhtiöitten, ely-keskusten ja maakuntaliittojen toimijoille) Business Atttraction Management (BAM) valmennuksen. BAM on kokonaisvaltainen viitekehys investointien edistämiseen pitäen sisällään investointien houkuttelun strategian, prosessit ja työkalut keskeisillä osa-alueilla: yritysten houkutteluvaiheessa, etabloitumis- ja kasvuvaiheessa ja alueen brändäyksessä. Se kokoaa parhaat käytännöt 22 pohjoismaisen kaupungin ja alueen investointien edistämistyöstä. Valmennuksia järjestettiin yhteensä kuusi:
- Yhteinen kaikille kolmelle maakunnalle kohdistettu valmennus Kuopiossa 17-18.1 (18 osallistujaa)
- Elinkeinoyhtiöitten toimitusjohtajille suunnattu valmennus Kolilla 2.5 (seitsemän osallistujaa)
- Maakuntakohtaiset valmennuspäivät: Pohjois-Karjala 3.5, Etelä-Savo 4.5 ja Pohjois-Savo 8.5 (kussakin 7 osallistujaa)
- Yhteinen valmennus kaikille kolmelle maakunnalle 5.6. Joensuussa (yhteensä 18 osallistujaa)
Halusimme Business Attraction Management - valmennuksiin mahdollisimman laajan paikallisen osanottajakunnan; investointien edistäminen ei ole koskaan yhden ihmisen työtä; siihen tarvitaan tiimi, joka jakaa yhteisen näkemyksen strategiasta, prosessista ja työkaluista. Viimeisessä yhteisessä valmennuksessa oli myös Talent Attraction management osuus, jossa kävimme läpi parhaat käytännöt paikkakunnalle tulevien yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden juurruttamisesta ja työvoiman houkuttelemisesta alueelle.

BAM ja TAM – valmennukset antoivat maakuntien toimijoille hyvän pohjan jatkaa investointien edistämistyötä; investointien edistämistyö vaatii osaavat resurssit ja sen on oltava johdon agendalla. Työtä tulee johtaa.

Valmennuskurssien avulla olemme tukeneet kasvuhakuisten ja kansainvälisesti kilpailukykyisten yritysten ja toimintaympäristön syntymistä Itä-Suomeen. Pk-yrittäjien ja paikallisten toimijoiden osaamisen taso suorista ulkomaisista investoinneista on noussut.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kolmetoista kertaa. Ohjeusryhmän rooli oli työtä ohjaava.