Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20396

Hankkeen nimi: Nuottaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 250

Puhelinnumero: 0295024500

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marja Pudas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295024586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittisia toimia, työvoimakoulutusta, valmennuksia ja palkkatukea erityisesti nuorille, korkeasti koulutetuille, maahanmuuttajille sekä pitkäaikaistyöttömille, mutta tarvittaessa myös muille työttömille.

Hanke kilpailuttaa Nosturi hankkeen kehittämistavoitteisiin liittyvät työvoimakoulutukset ja valmennukset.

Hankkeen toimenpiteistä noin 20 % kohdentuu Saarijärvi-Viitasaari seutukunnalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Suomen alueella olevat työttömät, erityisesti nuoret, maahanmuuttajat sekä korkeasti koulutetut, mutta myös muut työttömien ryhmät.

Kohderyhmät muotoutuvat hankkeen aikana senkin mukaan, millaisia rinnakkaishankkeita Nuottaamo-hanke tulee koordinoimaan. Niitä ei voi kaikkia tietää etukäteen, koska se riippuu siitä, millaisia rinnakkaishankkeen vaativia ulkopuolisten tahojen toteuttamia hankkeita tullaan rahoittamaan.

Hankkeen hakuvaiheessa on tiedossa, että mahdollisesti Poken Taiko-hanke olisi yksi esimerkki muun tahon toteuttamasta ESR-hankkeesta, jolle Nuottaamon tulisi perustaa rinnakkaishanke. Toinen hanke on ELY-keskuksen oma kehittämishanke, Nosturi, jolle Nuottaamon tulee perustaa rinnakkaishanke.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat
- työnantajat, jotka saavat osaavaa työvoimaa
- kunnat, joiden alueella työttömyys vähenee ja sitä kautta taloustilanne paranee ja syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset vähenevät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 388 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 110 012

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 584 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 290 047

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Joutsan, Jämsän, Jyväskylän, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Karstula, Jyväskylä, Äänekoski, Saarijärvi, Kyyjärvi, Kinnula, Pihtipudas, Hankasalmi, Uurainen, Joutsa, Kannonkoski, Petäjävesi, Kuhmoinen, Keuruu, Viitasaari, Konnevesi, Multia, Luhanka, Toivakka, Jämsä, Muurame, Kivijärvi, Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Cygnaeuksenkatu 1

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmät vaihtelevat osin sen mukaan, millaisia rinnakkaishankkeita tälle hankkeelle tulee.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Molemmat sukupuolet tullaan huomioimaan hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Miehiä ja naisia voidaan ohjata ei-tyypillisille aloille koulutukseen ja työhön.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hyvä työllisyys edistää yleistä hyvinvointia maakunnassa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-