Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20452

Hankkeen nimi: Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin tekninen tuki TEM

Toimintalinja: 7. Tekninen tuki

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2015 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2160307-0

Jakeluosoite: PL 32

Puhelinnumero: 0295 16001

Postinumero: 00023

Postitoimipaikka: Valtioneuvosto

WWW-osoite: http://www.tem.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: OHRANKÄMMEN MILLA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ylitarkastaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: milla.ohrankammen(at)tem.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 396 0079

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020" arvioinnin toteuttamisen varmistamiseksi teknisen tuen keskeiset käyttökohteet hallintoviranomaisen toimenpiteissä ovat arviointisuunnitelman valmistelu ja toteuttaminen. Arviointisuunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi mahdolliset esiselvitykset ja ulkoa ostetut asiantuntijapalvelut ja/tai muut valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Arvioinnin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat asiantuntijapalveluna hankitut arvioinnit, temaattiset erillisselvitykset ja muut toteutukseen liittyvät toimenpiteet.

4 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 694 636

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 665 916

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 694 636

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 665 916