Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20453

Hankkeen nimi: Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilla rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.8.2015 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSKELA TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialueilla (S20284) työvoimapoliittiset toimet (varat palkkatukeen, työvoimakoulutukseen ja valmennukseen).

Ote kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Tässä hankkeessa avaintoimialoilla tarkoitetaan ICT-alaa, rakennus- ja metelliteollisuutta. Tavoitteena on edistää avaintoimialoilta pitkäaikaistyöttömiksi joutuneiden työllistymismahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään kohottamaan ja päivittämään pitkäaikaistyöttömien osaamista sekä työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. Tavoitteena on osaltaan vastata Pohjois-Suomeen suunniteltujen suurhankkeiden (Pyhäjoen ydinvoimala, kaivoshankkeet ja muut merkittävät investointihankkeet) osaavan työvoiman saatavuuteen ja ennaltaehkäisemään ICT–alan työttömyyden pitkittymistä. Suurhankkeiden luomaa työvoiman kysyntää hyödynnetään pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun.


Pitkäaikaistyöttömissä on suuri joukko korkeakoulutettuja alle 50-vuotiaita ICT- alan ammattilaisia, joiden työllistämisessä ICT-alalle tai muille aloille työvoimapolitiikan hyvinä keinoina ovat räätälöidyt työvoimakoulutukset, muuntokoulutukset, ns. kehittämiskoulutukset (keko) sekä omaehtoiset koulutukset.
Rakennusalan ja metalliteollisuuden pitkäaikaistyöttömyys on selkeästi yli 50-vuotiaiden työttömyyttä, joka on pitkittyessään muuttunut suhdannetyöttömyydestä rakenteelliseksi työttömyydeksi. Työvoimapolitiikan toimenpiteinä soveliaimpia ovat räätälöidyt yksilölliset koulutukset ja palkkatuetun työn yhdistelmät.

Hankkeen tärkeänä toimenpiteenä ovat selvitykset ja kartoitukset pitkäaikaistyöttömien osaamistarpeista, avaintoimialojen yritysten työvoimatarpeista, suurhankkeiden alihankkijayritysten työvoimatarpeista ja pendelöinnin helpottamisesta.

Hankkeen tulokset syntyvät toteutettavien työvoimapalveluiden vaikuttavuuden kautta työllistymisenä. Pitkäaikaistyöttömien osaaminen hyödynnetään yrityksissä sekä osaamisperusteisessa yrityksen kasvussa että suurhankkeiden toteutuksessa osana työvoiman saatavuuden turvaamista. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen estää köyhyyttä ja syrjäytyneisyyttä sekä helpottaa kuntien tilannetta. Hankkeella edistetään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta ja pidemmällä ajalla julkisen liikenteen kehittymistä.

Rinnakkaishanke on toiminnassa ajalla 18.8.2015-30.11.2019. Toimenpiteiden (palkkatukijaksot sekä työvoimakoulutus- ja valmennuspalvelusopimukset) on kuitenkin päätyttävä kehittämishankkeen päättyessä, eli viimeistään 31.7.2019 mennessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 000 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 879 448

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 262 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 988 578

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Hailuoto, Oulu, Ii, Siikalatva, Alavieska, Utajärvi, Tyrnävä, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Muhos, Merijärvi, Taivalkoski, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Nivala, Haapajärvi, Kuusamo, Vaala, Pyhäntä, Liminka, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-