Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20691

Hankkeen nimi: Maahanmuuttajista työvoimaa Pohjois-Savoon, Rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Puhelinnumero: 0295 026 500

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: NISSINEN RAILI TELLERVO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ylitarkastaja/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raili.nissinen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 026 541

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella rahoitetaan Maahanmuuttajista työvoimaa Pohjois-Savoon -hankkeen työvoimapoliittiset toimet. Työvoimakoulutuksella tuetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja syrjäytymisvaarassa olevien työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiä sekä osaamistasoa.

Hankkeessa hankitaan työvoimakoulutusta, jossa opiskelijat perehdytetään suomen kieleen, kulttuuriin, työelämään ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös työnhakutaitojen oppiminen ja oman osaamisen tuotteistaminen. Koulutuksessa tutustutaan myös kotityö- ja puhdistuspalvelualan sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan perusteisiin ja lopuksi jokaiselle laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma.

Tavoitteena on, että ensimmäisen koulutusosion jälkeen opiskelijat siirtyvät suorittamaan joko kotityö- ja puhdistuspalvelualan tai hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osia (1-2 tutkinnon osaa) tai siirtyvät opiskelemaan omaehtoisena opiskeluna muuta, heille paremmin soveltuvaa alaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 200 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 128 716

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Tuusniemi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Keitele, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kallanranta 11

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-