Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20716

Hankkeen nimi: STEP ON rinnakkaishanke (työvoimapoliittiset toimenpiteet)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2016 ja päättyy 31.7.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156

Puhelinnumero: 0295 027 500

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Virtanen Eila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hankesuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eila.virtanen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 027 637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STEP ON -hankeen kohderyhmänä ovat EP:n toisen asteen oppilaitosten opiskelijat, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa tai joilla on haasteita opintojen suorittamisessa sekä erilaiset oppijat, joilla on vaikeuksia löytää työssäoppimispaikkaa tai vaikeuksia työllistyä ammattiin valmistumisen jälkeen.
Kohderyhmänä ovat myös TE-toimiston, sosiaalitoimen ja psykiatristen terveyspalvelujen kautta työpajoille tulevat asiakkaat, jotka voivat työpajajakson aikana kerryttää/päivittää osaamistaan ja sen jälkeen hakeutua koulutukseen tai työelämään. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös maahanmuuttajat.

STEP ON-hanke on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallinnoima hanke, jonka osatoteuttajina ovat Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Kaks'Kättä työpaja ry.
1.Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja valmentautujien valmiuksia toimia digiympäristössä niin opinnoissa, työnhaussa kuin työelämässä
2.Hankkeen tavoitteena on oppilaitosten ja työpajojen yhteistyönä edistää nuorten ja aikuisten työllistymistä tarjoamalla heille avoimia oppimisympäristöjä, jotka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintojen ja koulutuksen perusteita.
3.Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten ja aikuisten siirtymistä työelämään.

STEP ON rinnakkaishankkeella rahoitetaan STEP ON projektin toteuttamisessa tarvittava palkkatuki.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 584

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 157 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 344

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 249 304

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-