Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S20793

Hankkeen nimi: Mikro- ja pk-yrityksien auttaminen talousvaikeuksissa ja niiden ennaltaehkäisemisessä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2016 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Yleinen Teollisuusliitto ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215435-3

Jakeluosoite: Eteläranta 10, 7.kerros

Puhelinnumero: 0407262883

Postinumero: 00130

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ytl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOIKKALAINEN SAMI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.koikkalainen(at)ytl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407496330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YTL ry jalkauttaa hankkeessa YTL ry:n osittain Sitran rahoituksella kehittämän toimintamallin (jatkossa = Konsepti), jossa mikro- ja pk-yrityksiä autetaan turhaan joutumasta talousvaikeuksiin ja autetaan talousvaikeuksissa olevia terveyttämiskelpoisia yrityksiä pois talousvaikeuksista. Itä-Suomessa on n. 23’700 mikro-ja pk-yritystä, joista maksuhäiriössä on n. 2’631 yritystä. Itä-Suomessa lopettaa vuosittain n. 1’450 mikro- ja pk-yritystä joko talousvaikeuksien takia tai muusta syystä. Osassa niissä menetetään turhaan työpaikkoja, jotka ovat pelastettavissa. YTL ry:n kehittämällä Konseptilla on hankkeessa tarkoitus pelastaa jatkuvasti turhaan menetettäviä työpaikkoja 200 - 400 kahdessa vuodessa ja estää 93 yritystä joutumasta talousvaikeuksiin. Hankkeen kohdealue on Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.Hankkeessa kartoitetaan talousvaikeuksiin joutumassa olevia, talousvaikeuksissa jo olevia ja lopettamisuhan alla olevia mikro- ja pk-yrityksiä löytääksemme yritykset, jotka ovat terveyttämiskelpoisia. Tämän jälkeen ne analysoidaan ja niille laaditaan konkreettiset toimenpidesuunnitelmat vaikutuksineen tilanteen korjaamiseksi ja seurataan yrityskohtaisesti saavutettuja tuloksia. Hankkeen tuloksena alueelle luodaan pysyvät käytännöt yrityksien talousvaikeuksiin joutumisen estämiseksi ja talousvaikeuksissa olevien yrityksen auttamiseksi tehokkaasti. Tästä hankkeesta erillisillä hankeilla tullaan kouluttamaan Konseptia toteuttamaan 15 erityisneuvojaa ja 14 uudistajaa. Erityisneuvojien koulutus toteutetaan osittain Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella ja uudistajien osittain Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiön rahoituksella. Erityisneuvojien ja uudistajien kouluttaja on valittu avoimella haulla ja avoimella haulla tullaan valitsemaan myös erityisneuvojiksi ja uudistajiksi koulutettavat henkilöt. Konseptiin koulutetut erityisneuvojat soveltavat Konseptia 93 yrityksessä ja uudistajat 171 yrityksessä. Hanke jää elämään alueelle erityisneuvojien ja uudistajien kautta(kehitysyhtiöt, uusyrityskeskukset, Te-toimisto, Pro Agria, Yritys-Suomi-verkosto jne.). Hankkeen jälkeen YTL ry / HANNE jatkaa hankkeessa alueelle jalkautetun Konseptin toiminnan koordinointia, kehittämistä, kouluttamista, hyvien käytäntöjen edelleen kehittämistä ja toiminnassa saavutettavien tuloksien seurantaa. Hankkeen jalkautukseen sisältyy myös yhteistyön sisään ajaminen Talousapu-palvelun kanssa. Tavoitteena on tämän hankkeen jälkeen jalkauttaa Konsepti koko Suomeen ja pelastaa näin työpaikkoja ja pieniä yrityksiä. Tästä palvelusta voivat hyötyä myös rahoituslaitokset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat talousvaikeuksiin joutumassa olevat ja jo talousvaikeuksissa olevat mikro- ja pk-yritykset Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvat mikro- ja pk-yrityksien yritysneuvojat, asiantuntijat, rahoittajat, viranomaiset ja ao. yritysten muut sidosryhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 607

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 344 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 115 607

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Mikkelin, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Savonlinnan, Sisä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Sonkajärvi, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Rääkkylä, Enonkoski, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Mäntyharju, Liperi, Keitele, Lieksa, Tervo, Kiuruvesi, Sulkava, Rautalampi, Tuusniemi, Rautavaara, Nurmes, Rantasalmi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Polvijärvi, Vesanto, Kaavi, Pertunmaa, Suonenjoki, Heinävesi, Juuka, Varkaus, Juva, Pielavesi, Leppävirta, Savonlinna, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Joroinen, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 264

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 264

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää sukupuolinäkökulmaa siten, että se on huomioitu hankkeen toiminnassa. Valtaosa hankkeen kohteena olevista mikro- ja pk-yrityksistä on 0-4 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Naisten osuus näistä yrittäjistä on noin kolmannes TEM yrittäjyysselvityksen mukaan. Tämän perusteella hankkeen kohteena olevista 264 mikro- ja pk-yrityksestä vaikutus on n. 90 naisyrittäjään ja n. 174 miesyrittäjään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Olemme arvioineet Konseptiin kehitetyt toimintamallit ja työkalut, jotka otetaan käyttöön hankkeessa. Toimintamallit ja työkalut soveltuvat yhtä hyvin naisten ja miesten käyttöön. Toimintamallien ja työkalujen käyttö ei suosi naisia miehiin nähden eikä miehiä naisiin nähden. Konseptissa käytettävävien toimintamallien ja työkalujen käyttö ei vaikuta sukupuolten tasa-arvoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää.Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää.Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 0
Varovainen arvio on, että vähintään n. 30 % yrityksien, joiden työpaikat hankkeessa pelastetaan, liiketoiminnassa jätteiden määrällä, materiaalien hyötykäytöllä ja kierrätyksellä sekä energia- ja materiaalitehokkuudella on oleellinen merkitys yrityksen toiminnnan jatkon kannalta.Tarkemmin aiomme vastauksen tähän kohtaan hankkeen aikana selvittää. Vaikutus on välitön ja positiivinen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Varovainen arvio on, että vähintään n. 20 % yrityksien, joiden työpaikat hankkeessa pelastetaan, liiketoiminnassa uusiutuvien energialähteiden käytöllä on oleellinen merkitys yrityksen toiminnnan jatkon kannalta. Tarkemmin aiomme vastauksen tähän kohtaan hankkeen aikana selvittää. Vaikutus on välitön ja positiivinen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hankkeessa on tarkoitus käyttää paikallisia resursseja niin paljon kuin on mahdollista sekä Konseptin jalkauttamisessa hankkeen aikana että hankkeen jälkeen pysyvässä toiminnassa alueella, jota hankkeen hakija tulee hankkeen jälkeen jatkamaan.Tarkemmin aiomme vastauksen tähän kohtaan hankkeen aikana selvittää. Vaikutus on välitön ja positiivinen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 0
Varovainen arvio on, että vähintään n. 10 % yrityksien, joiden työpaikat hankkeessa pelastetaan, liiketoiminnassa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisellä on oleellinen merkitys yrityksen toiminnnan jatkon kannalta. Vaikutus on välitön ja positiivinen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Varovainen arvio on, että vähintään n. 40 % yrityksien, joiden työpaikat hankkeessa pelastetaan, liiketoiminnassa liikkumis- ja kuljetustarpeen vähentämisellä ja logistiikalla on oleellinen merkitys yrityksen toiminnnan jatkon kannalta.Tarkemmin aiomme vastauksen tähän kohtaan hankkeen aikana selvittää. Vaikutus on välitön ja positiivinen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeen mukaan lähtevät yritykset voivat olla miltä toimialalta tahansa. Tiedämme, että alueella on maksuhäiriöllisiä yrityksiä n. 3'000 ja taloudellisesti riskialttiita yrityksiä n. 9'500. Emme vielä tiedä ketkä niistä haluavat lähteä hankkeeseen mukaan. Siksi tämän kohdan arviointi on mahdoton arvioida, mutta hankkeen aikana aiomme vastauksen tähän kohtaan selvittää. Joka tapauksessa vaikutus on tulee olemaan vähintään välillinen ja positiivinen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hakija rakensi hankkeen tuella Early Warning -palvelukonseptin Itä-Suomessa toimivien mikro- ja pk-yritysten tueksi. Hankkeessa rakennettu konsepti koulutettiin yhteensä 80 konsultille, joista 23 hyväksyttiin virallisen kilpailutuksen kautta toimimaan asiakasrajapinnassa.

Konsepti koostuu kahdesta osasta. Erityisneuvonta on tarkoitettu yrityksille, jotka eivät ole talousvaikeuksissa, mutta joissa liiketoiminnalliset tavoitteet eivät syystä tai toisesta ole toteutuneet. Uudistaminen on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat talousvaikeuksissa, mutta joilla on vielä toivoa tervehtyä taloudellisesti. Erityisneuvonnassa ja uudistamisessa yritys saa toimintasuunnitelman konkreettisista toimenpiteistä vaikutuksineen, jotka toteuttamalla yritys voi saavuttaa tavoitteet.

Tavoitteeksi asetettiin 200 kpl Uudistamisen asiakasprojektia ja 600 kpl Erityisneuvonnan asiakasprojektia. Tavoitteiden osoittauduttua epärealistisiksi, niitä tarkennettiin syksyllä 2017 ja uusiksi tavoiteluvuiksi asetettiin 171 ja 93. Lopulta hankkeessa saatettiin päätökseen ja laskutukseen Uudistamisessa 37 kpl ja Erityisneuvonnassa 12 kpl asiakasprojektia.

Vaikka numeerisista tavoitteista jäätiin, palautteen ja havaintojen perusteella hankkeen tuoma osaamisen ja tietoisuuden lisäys onnistui varsin hyvin, erityisesti viimeisen hankeneljänneksen (1-6.18) aikana tehtyjen markkinointitoimenpiteiden ansiosta. Kaikkiaan hanketietoisuus levisi siis 199 eri yritykseen suoraan. Tämän lisäksi tulevat markkinoinnilla tavoitetut yritykset.

Hankkeesta jää runsaasti tietoisuutta, osin piilossa olleesta, talousvaikeuksissa olevien yritysten auttamisen merkityksestä, käytännön työkaluja yhteystyötahoille ja konsulteille sekä palveluja kuten Yritysklinikka-toiminta.

Viitisenkymmentä yritystä sai suoraa apua ongelmiinsa. Palautteen perusteella tämä apu esti noin 10 konkurssia tai vakavaa talousvaikeustilaa, pelasti useita työpaikkoja ja esti henkilökohtaisia katastrofeja asiakasyrittäjien (ja perheet) parissa.

Konseptin merkitys tunnustettiin laajalti ja tietoisuus sen toimintamallista levisi kymmenille tahoille ja yrityksiin, jotka jatkossa osannevat hakea apua ongelmiinsa hiukan aikaisemmin.