Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21012

Hankkeen nimi: Myynnin jouhevat prosessit globaaleilla markkinoilla

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: Microkatu 1, PL 6

Puhelinnumero: +358 (0)17 255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Yrjö Niemelä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.niemela(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447855753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Globaalistunut talous vaikuttaa voimakkaasti kuluttajien ja yrityksien ostokäyttäytymiseen riippumatta yrityksen kotipaikasta. Ostoprosessin mukaan on yrityksien kehitettävä voimakkaasti ja nopeasti omat prosessinsa asiakkaiden käyttäytymistä vastaamaan. Huomattavaa on B2B päätöksentekijöistä 4/5 aloittavan ostoprosessinsa internetissä ja 2/3 ostoprosessista tehdään ilman myyjän osallistumista. Yritysten toimintamalleissa on yleisesti huomioitavia asioita, kuten sosiaalinen media, globaalius, yhteiset toimintamallit, mutta toisaalta paikallisien kulttuurien vaikutus varsinaisessa kaupan teossa. Hankkeessa mukana oleville yrityksille tehdään Myynninmalli analyysi kehittämis- ja kouluttamistarpeiden selvittämistä varten. Uusille markkinoille suuntaavien yrityksien myyntihenkilöstölle tehdään profiilianalyysi soveltuvuudesta uuden markkinan kulttuuriin ja kaupan tekoon.

Tavoitteena hankkeessa on kehittää ja kouluttaa yrityksille globaaleille markkinoille soveltuva yrityksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistava toimintamalli. Yrityksiä segmentoidaan, koulutus ja kehitys toimenpiteet kohdentuvat segmentoituihin yrityskokonaisuuksiin. Vientimarkkinoille tavoitteensa asettaneille on oma toimintakokonaisuus. Paikallisemmille toteutetaan sovellettu kokonaisuus. Palveluita hankitaan henkilöstön analyyseihin ja mahdollisesti koulutuksien workshoppeihin liittyvien erityisosaamisien hankkimiseksi.

Tuloksena hankkeessa olevat yritykset saavat toimivan myyntifunktion omalle kohdemarkkinalle ja asiakkaille sopivaksi kehitettynä huomioiden globaalin markkinan erityisvaatimukset internetin ja sosiaalisen median osalta. Henkilöstön osaaminen varmistuu uuden toimintamallin maukaiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen yritykset ja niiden henkilöstö. Positiiviset vaikutukset ulottuvat yritykseien verkostoihin ja asiakkaisiin. Yrityksien johdolle asiakaskunnan ostokäyttäytymisessä tapahtunut ja voimakkaasti vaikuttava muutos on yllättänyt. Heidän kauttaan vierittäen osaamista myyntihenkilöstöön toiminnon kehittämisen kanssa ovat ensisijaiset kohderyhmät. Yrityksessä ja myynnin tukifunktiot kuten viestintä, tiedon hallinta ja muut asiakkaan kanssa operoivat ovat kohderyhmiä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oman palveluita tuottavan verkostomme toimijat UEF, konsulttitoimistot, viranomaisien palveluorganisaatiot ja tukiorganisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 293 778

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 261 966

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 356 729

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 344 768

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Sonkajärvi, Kaavi, Siilinjärvi, Rautavaara, Suonenjoki, Kiuruvesi, Rautalampi, Keitele, Tervo, Kuopio, Pieksämäki, Tuusniemi, Vesanto, Lapinlahti, Leppävirta, Joroinen, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Microkatu 1

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 54

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Asiakasyrityksiä tulee hankkeeseen virtaamalla ja purskauksittain ja mukaan tulevien yrityksien valinta kohdentuu yrityksien haluun vastata globaaliin kilpailuun ja kasvuhaluun viennistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki asiakasyrityksien henkilöistä ovat tervetulleita hankkeeseen ja kouluttautumaan tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Asiakasyrityksien päätavoite on kaupankäynnin edistäminen ja suhtaudumme sukupuoliin täysin tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 1
Hanke kohdentuu paikallisien yrityksien myyntiosaamisen parantamiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 1
Tavoitteiden ja myynnin onnistumisen varmistamiseksi toiminta kohdentuu myös näihin asioihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Menestyvä myynti säteilee yrityksen, asiakkaiden ja ympäristönsä hyvinvointia parantamiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 1 0
Menestyvä myynti on tasa-arvoista sukupuolille ja iälle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena hankkeessa oli kehittää ja kouluttaa yrityksille globaaleille markkinoille soveltuva yrityksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistava toimintamalli. Koulutus- ja kehitystoimenpiteet kohdentuivat segmentoituihin yrityskokonaisuuksiin. Vientimarkkinoille tavoitteensa asettaneille oli oma toimintakokonaisuus. Paikallisemmille toteutettiin sovellettu kokonaisuus. Palveluita hankittiin henkilöstön analyyseihin ja koulutuksien workshoppeihin liittyvien erityisosaamisien hankkimiseksi.

Asiakkaiden ostoprosessin mukaan yrityksille kehitettiin voimakkaasti ja nopeasti omat prosessit asiakkaiden käyttäytymisen mukaan. Yritysten toimintamalleissa huomioitiin asioita, kuten analyysit, sosiaalinen media, globaalius, yhteiset toimintamallit, mutta toisaalta paikallisten kulttuurien vaikutus varsinaisessa kaupan teossa. Hankkeessa mukana oleville yrityksille tehtiin Myynninmalli analyysi kehittämis- ja kouluttamistarpeiden selvittämistä varten. Uusille markkinoille suuntaavien yrityksien myyntihenkilöstölle tehtiin profiilianalyysi soveltuvuudesta uuden markkinan kulttuuriin ja kaupan tekoon.

Tuloksena hankkeessa olevat yritykset saivat toimivan myyntifunktion omalle kohdemarkkinalle ja asiakkaille sopivaksi kehitettynä huomioiden globaalin markkinan erityisvaatimukset internetin ja sosiaalisen median osalta. Henkilöstön osaaminen ja kohdentuminen oikeaan vaiheeseen varmistettiin uuden toimintamallin mukaiseksi.