Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21079

Hankkeen nimi: Rinnakkaishanke - Turun seudun työvoimahautomot

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2017 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Itsenäisyydenaukio 2

Puhelinnumero: 0295 022 651

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Martti Rantala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yksikön päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 022 651

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turun seudun työvoimahautomot -rinnakkaishankkeella rahoitetaan Turun seudun työvoimahautomot -hankkeen työvoimapalveluita. Turun seudun työvoimahautomot -hankkeen kohderyhmänä ovat teknologian, meri- ja metallialan, kaupanalan, rakennusalan, yksityisen sosiaali- ja terveysalan sekä logistiikan alan yritysklusterit. Henkilöasiakaskohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat hankkeen toiminta-alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda Turun seudun kasvuklusterille työvoimahautomot, joiden kautta yritykset saavat osaavaa työvoimaa. Työvoimahautomoissa järjestetään uudenmuotoistsa työnantajien tarpeista lähtevää koulutus- ja rekrytointipalvelua. Palvelun tuottamisessa ja muotoilussa kuunnellaan työnantajien toiveita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 354 852

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 354 852

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Åboland-Turunmaan, Turun, Salon, Vakka-Suomen

Kunnat: Kustavi, Vehmaa, Rusko, Sauvo, Kemiönsaari, Pöytyä, Koski Tl, Naantali, Paimio, Somero, Aura, Salo, Pyhäranta, Mynämäki, Turku, Lieto, Taivassalo, Nousiainen, Masku, Oripää, Laitila, Kaarina, Raisio, Parainen, Uusikaupunki, Loimaa, Marttila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Itsenäisyydenaukio 2

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-